Αρχείο

Οικολογική καταστροφή και επιπτώσεις, στην δημόσια υγεία, από την πυρκαγιά, στη χωματερή των Ταγαράδ

11/8/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ευαγγελία Τζαμπάζη
Θέμα: Οικολογική καταστροφή και επιπτώσεις, στην δημόσια υγεία, από την πυρκαγιά, στη χωματερή των Ταγαράδων
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η πυρκαγιά στους Ταγαράδες της Θεσσαλονίκης που εκδηλώθηκε από αυτανάφλεξη έχει σβήσει αλλά η οικολογική καταστροφή που συντελέστηκε εξακολουθεί να επηρεάζει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών της περιοχής όπως φαίνεται και από τις πρόσφατες μετρήσεις του Ερευνητικού Ινστιτούτου "Δημόκριτος" από τις οποίες παρουσιάζονται αυξημένα επίπεδα διοξινών σε τροφές κατά 30%. Οι πυρκαγιές σε ανεξέλεγκτες χωματερές εξακολουθούν να εμφανίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα.

Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες από τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς αυτής αλλά και από τις επόμενες. Υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία δικτύου μέτρησης των επιπτώσεων σε τέτοιες περιπτώσεις ώστε να τηρούνται τα όρια ασφαλείας για τις συγκεντρώσεις διοξινών σε τρόφιμα; Ποια είναι τα όρια συγκέντρωσης των διοξινών στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον αλλά και στα υπόγεια ύδατα και τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή σε περιπτώσεις που τα όρια αυτά υπερκαλύπτονται όπως αναφέρουν πρόσφατες επιστημονικές μετρήσεις και εκτιμήσεις