Αρχείο

Προγράμματα ανακύκλωσης στην ΕΕ

24/8/2006
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., Κωστής Χατζηδάκης
Θέμα: Προγράμματα ανακύκλωσης στην ΕΕ
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θα μπορούσε να με ενημερώσει η Επιτροπή:

1. Ποιο είναι το ποσοστό των στερεών αποβλήτων που ανακυκλώνονται σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ;
2. Που εντοπίζεται το πρόβλημα της προώθησης των προγραμμάτων ανακύκλωσης στην Ελλάδα;