Αρχείο

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


22/9/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη
Θέμα: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
 
Με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα θα πρέπει, το 2010 να παράγει το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει από Α.Π.Ε. Μάλιστα για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου στόχου, ψηφίστηκε ο νόμος 3468/06.

Ένα μήνα μετά, με την απόφασή της αριθμ.136/20.7.2006, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διέκοψε επ΄ αόριστον την αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια παραγωγής ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος πολλών χιλιάδων ΜW, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά αιολικά πάρκα.

Κι αυτό, μέχρις ότου οι αιτούμενοι άδειας παραγωγής, προσκομίσουν νέες ανεμολογικές μετρήσεις διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, από πιστοποιημένο φορέα. Πρακτικά αυτό σημαίνει αναστολή αξιολόγησης όλων των αιολικών έργων για αρκετά χρόνια, αφού πέραν του τέλους μετρήσεων, θα υπάρξει " μποτιλιάρισμα" στην αγορά λόγω των εκατοντάδων έργων που θα περιμένουν να πάρουν σειρά για μετρήσεις από 3 μόνον πιστοποιημένους φορείς (ΚΑΠΕ + 2 ιδιωτικές εταιρίες). Ας σημειωθεί ότι οι υπάρχουσες ανεμολογικές μετρήσεις στηρίχθηκαν στην πλειονότητά τους σε μετρήσεις είτε στον αναλυτικό ανεμολογικό χάρτη του ΚΑΠΕ, που χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ ΚΠΣ και στηρίχθηκε στο Δανέζικο μοντέλο WASP, είτε στο μοντέλο Αίολος των Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Αθηνών, θεωρούνται δε έγκυρες και έχουν εκτελεσθεί από έμπειρους επιστήμονες.

Κατόπιν όλων τούτων ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί ρεαλιστικό το στόχο του 20% για την Ελλάδα, δοθέντος ότι δεν έχει ακόμη εκπονηθεί ούτε το χωροταξικό εθνικό σχέδιο για τις ΑΠΕ.