Αρχείο

Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη σε εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου

4/12/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη
Θέμα: Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη σε εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
 
Με δεδομένη την πρόσφατη παραλίγο τραγωδία στην θεσσαλονίκη σε εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου των ΕΛΠΕ και την εφαρμογή της οδηγίας (96/82/ΕΚ) για την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων από επικίνδυνες ουσίες, έγινε φανερή η ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου και γρήγορου μηχανισμού παρέμβασης της πολιτείας καθώς και η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τους τρόπους προφύλαξης.

Ερωτάται η επιτροπή:
 
Ποια είναι τα μέτρα που προβλέπεται να λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας, του Δήμου, της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, και της υπηρεσίας Πολιτικής προστασίας, για την επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων ατυχημάτων; Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται ο συντονισμός δράσης όλων των ανωτέρω φορέων για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους ατυχημάτων και την απαραίτητη ενημέρωση του κοινού; Πώς εξασφαλίζεται η διαρκής ετοιμότητα των ανωτέρω υπηρεσιών»;