Αρχείο

Υγιεινή διατροφή

10/1/2007
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κ. Χατζηδάκης
Θέμα: Υγιεινή διατροφή
Προς: Eυρωπαϊκή Επιτροπή
 
 
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στην εφημερίδα Financial Times, το Συμβούλιο Υγείας της Πόλης της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ (New York City Board of Health) αποφάσισε να απαγορεύσει στα εστιατόρια (και δη στις αλυσίδες έτοιμου φαγητού - fast food) τη χρήση τεχνητών τρανσλιπαρών οξέων (artificial transfatty acids) καθώς είναι ιδιαίτερα επιβλαβή στην ανθρώπινη υγεία και προκαλούν αρτηριοσκλήρωση και καρδιακά επεισόδια. Στη Δανία ισχύει ήδη η απαγόρευσή τους στα επεξεργασμένα τρόφιμα (processed foods). Παράλληλα, το Συμβούλιο προτείνει τη θερμιδική σήμανση των γευμάτων που προσφέρονται από τα εστιατόρια. Στο άρθρο αναφέρονται επίσης εθελοντικά μέτρα εστιατορίων έτοιμου φαγητού για την αντικατάσταση αυτών των λιπαρών οξέων με άλλα, λιγότερο επιβλαβή στην ανθρώπινη υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει στη δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου για τη Δίαιτα, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, θα μπορούσε να με ενημερώσει η Επιτροπή:

1. Αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα μέτρων όπως την απαγόρευση χρήσης τεχνητών τρανσ-λιπαρών οξέων κι αν ναι, σκοπεύει να προχωρήσει στην υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
2. Αναγνωρίζει το θετικό αντίκτυπο που θα έχει η θερμιδική σήμανση των γευμάτων, ιδιαίτερα των fast food, για την προστασία της υγείας των καταναλωτών;
3. Πιστεύει ειλικρινά ότι εθελοντικά μέτρα αυτορρύθμισης, όπως αυτά που προωθούνται και μέσα από την Πλατφόρμα για τη Δίαιτα, τη Φυσική Δραστηριότητα και την Υγεία, είναι επαρκή ή απαιτείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία;