Αρχείο

Η Ελλάδα στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ποιότητας των υδάτων

13/4/2007
Ευρωβουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ευαγγελία Τζαμπάζη και κ. Σταύρος Λαμπρινίδης
Θέμα: Η Ελλάδα στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ποιότητας των υδάτων
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σε συνέντευξη Τύπου στις 22 Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για τις επιδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/EK(1)). Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, οι περισσότερες χώρες υπέβαλαν πολύ ικανοποιητικές εκθέσεις, περιέχοντας στοιχεία που δεν υπήρχαν ποτέ στο παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, η Ελλάδα υπέβαλε με καθυστέρηση ενός έτους την προβλεπόμενη από την οδηγία έκθεσή της, με ελλιπή στοιχεία σε μια σειρά από δείκτες, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να προσφύγει κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας, μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ποιότητας των υδάτων.

Με βάση τη δήλωση της Επιτροπής, ότι οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν την κατάσταση των ευρωπαϊκών υδάτων και τα αποτελέσματα της υδατικής πολιτικής της Ε.Ε. ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποιους λόγους επικαλέστηκε η ελληνική κυβέρνηση για την καθυστερημένη υποβολή της έκθεσης ένα χρόνο μετά την υποβολή των εκθέσεων από το σύνολο των κρατών μελών, με εξαίρεση εκείνη της Ιταλίας;
2. Ποιο είναι το ποσοστό των ελληνικών υπογείων υδάτων και των επιφανειακών υδάτων που δεν πληρούν τα κριτήρια που θέτει η οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων;
3. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη θα έπρεπε, το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2006, να έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων και μέχρι τις 22 Μαρτίου 2007 να υποβάλουν σχετική έκθεση στην Επιτροπή. Μπορεί να ενημερώσει η Επιτροπή αν η Ελλάδα τήρησε τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις;