Αρχείο

Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων σε βάρος των καταναλωτών

3/10/2007
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μαρία Ματσούκα
Θέμα: Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων σε βάρος των καταναλωτών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Κατ’ εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, κοινή υπουργική απόφαση όρισε ως κεντρικές αρμόδιες αρχές, στην Ελλάδα, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) το 2006. Έκτοτε αναιρούνται σταδιακά όλες οι ρυθμίσεις που καθιστούν τον ΕΦΕΤ κεντρική αρμόδια αρχή. Έτσι, στις 3 Μαΐου 2007, εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) από το ΥΠΑΑΤ, το οποίο αφαιρεί αρμοδιότητες από τον ΕΦΕΤ. Συγκεκριμένα, περνά πλέον στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση αρμοδιοτήτων και καταστρατήγηση του ενιαίου των επίσημων ελέγχων.

Επιπλέον, το ΠΔ/79 δεν περιλαμβάνει ενιαία εφαρμοστικά μέτρα για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης και τις ζωοτροφές, όπως ορίζεται από τους κοινοτικούς κανονισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν τρεις ή περισσότερες κεντρικές αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση των ελεγκτικών μηχανισμών και την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων.

Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την ακολουθούμενη από το ΥΠΑΑΤ πολιτική, που ουσιαστικά υπονομεύει το ρόλο του ΕΦΕΤ ως υπεύθυνου φορέα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων στην Ελλάδα, με σοβαρό αντίκτυπο στον αποτελεσματικό και ενιαίο έλεγχο αυτών, άρα και στην ασφάλεια των καταναλωτών, την ώρα που τα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν μία μόνο κεντρική αρμόδια αρχή;