Αρχείο

Εμπόδια στην αλλαγή τράπεζας

21/6/2007
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μανώλης Μαυρωμάτης
Θέμα: Εμπόδια στην αλλαγή τράπεζας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
 
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει περίοδος διαβούλευσης με τις τράπεζες για να βρεθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν θέλουν να αλλάξουν τράπεζα εντός της χώρας τους ή να μεταφέρουν τους λογαριασμούς τους σε τράπεζα άλλου κράτους μέλους. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, ποιο νομοθετικό όργανο προτίθεται να εισηγηθεί η Επιτροπή και ποιος θα είναι ο βαθμός της νομικής δέσμευσης των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιες αποφάσεις θα πάρει έτσι ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές από τα αυθαίρετα πολλές φορές έξοδα στα οποία υποβάλλονται όσοι ενδιαφέρονται για τα τραπεζικά προϊόντα;