Αρχείο

Υψηλή κατανάλωση ενέργειας των οθονών πλάσματος των τηλεοράσεων

19/6/2007
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Νικόλαος Βακάλης και κ. Satu Hassi
Θέμα: Υψηλή κατανάλωση ενέργειας των οθονών πλάσματος των τηλεοράσεων
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
 
Σύμφωνα με τη χρηματοδοτούμενη από τη βρετανική κυβέρνηση Energy Saving Trust, οι τηλεοράσεις πλάσματος, οι οποίες είναι κατά 50 % μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες καθοδικού σωλήνα (δηλαδή τις συμβατικές τηλεοράσεις), καταναλώνουν σχεδόν τετραπλάσια ενέργεια από ό,τι οι τελευταίες.

1. Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας διαφόρων τύπων οθονών τηλεόρασης όπως οι οθόνες καθοδικού σωλήνα, υγρών κρυστάλλων (LCD), πλάσματος, διόδου εκπομπής οργανικού φωτός (OLED) και άλλων;

2. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η κοινοτική νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση καλύπτει επαρκώς οικιακές συσκευές όπως τηλεοράσεις (περιλαμβανομένων εκείνων με οθόνη πλάσματος);

3. Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση οθονών τηλεόρασης με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση;

4. Προτίθεται η Επιτροπή να θεσπίσει σύστημα επισήμανσης που θα ενημερώνει σωστά τους καταναλωτές για την ένταση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση κάθε συσκευής τηλεόρασης;