Αρχείο

Ενεργειακά ποτά

17/06/2008
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Αγγελάκας Εμμανουήλ
Θέμα: Ενεργειακά ποτά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Τα ενεργειακά ποτά (energy drinks) έχουν εισέλθει τα τελευταία χρόνια στη διατροφική αλυσίδα κυρίως των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατανάλωση τους αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Πρόσφατες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί στον τύπο κάνουν λόγο για πιθανές συνέπειες στην υγεία και τη συμπεριφορά των ατόμων που καταναλώνουν τα προϊόντα αυτά, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά όπου χρειάσθηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Τι έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις πιθανές συνέπειες μακρόχρονης κατανάλωσης ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη και άλλες ουσίες από ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, όπως παιδιά και εφήβους;

2.Υπάρχει, από πλευράς της Επιτροπής, σύσταση για τη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ενεργειακών ποτών από ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (κυρίως παιδιών);

Απάντηση της κ. Βασιλείου εξ ονόματος της Επιτροπής

Εφιστάται η προσοχή του αξιότιμου ευρωβουλευτή στο γεγονός ότι ο όρος «ενεργειακό» ποτό (energy drinks) αποτελεί εμπορικό και όχι νομικό προσδιορισμό μιας κατηγορίας τροφίμων.
Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων (ΕΕΤ) κλήθηκε να αξιολογήσει την ασφάλεια της καφεΐνης, της ταυρίνης και της ουσίας S-glucuronolactone ως συστατικών των λεγόμενων «ενεργειακών» ποτών. Η ΕΕΤ εξέδωσε πρώτη γνώμη στις 21 Ιανουαρίου 1999(1) και, μετά τη γνωστοποίηση συμπληρωματικών στοιχείων, δεύτερη γνώμη στις 5 Μαρτίου 2003(2).
Επιπλέον, το 2007, ύστερα από νέες μελέτες που κοινοποίησε εταιρεία παρασκευής «ενεργειακών» ποτών, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να εξετάσει εάν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ΕΕΤ στις γνώμες της πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα(3). Η ΕΑΑΤ αναμένεται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των νέων στοιχείων έως το τέλος του 2008.
Όσον αφορά τις ανησυχίες που εγείρονται σχετικά με την αλληλεπίδραση των συστατικών που περιέχουν τα «ενεργειακά» ποτά με το αλκοόλ, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή του αξιότιμου βουλευτή στα σχετικά συμπεράσματα που διατύπωσε η ΕΕΤ στη γνώμη της του 2003, συμφωνα με την οποία:
«Η επιτροπή θεωρεί ότι είναι απίθανο να υπάρξει αλληλεπίδραση της glucuronolactone με την καφεΐνη, την ταυρίνη, το αλκοόλ ή τα αποτελέσματα της σωματικής άσκησης. Το κύριο πεδίο πιθανών προσθετικών αλληλεπιδράσεων εντοπίζεται στη διουρητική δράση της καφεΐνης και της ταυρίνης, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω από την κατανάλωση αλκοόλ. Αυτό, σε συνδυασμό με την απώλεια σωματικών υγρών λόγω της εφίδρωσης που προκαλείται από την άσκηση, θα μπορούσε, θεωρητικά, να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη αφυδάτωση. Αν και η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις συμπτωμάτων που έχουν αναφερθεί σε άτομα, τα οποία συνάδουν με την απώλεια νερού και νατρίου από το σώμα, είναι επίσης προφανές ότι τα συμπτώματα αυτά μπορούν να οφείλονται και στην πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ και/ή ναρκωτικών, όπως αναφέρεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να αντληθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση στον άνθρωπο».
Επισημαίνεται ότι στην πρόσφατα εγκριθείσα πρόταση σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(4), η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των αλκοολούχων ποτών και, ειδικότερα, των αλκοολούχων μικτών ποτών. Συνεπώς, η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπει πλήρη κατάλογο συστατικών για την εν λόγω κατηγορία αλκοολούχων ποτών τα οποία σήμερα δεν απαιτείται να φέρουν επισήμανση των συστατικών τους. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια όσον αφορά το περιεχόμενο των εν λόγω ποτών και να επιτρέψουν στους καταναλωτές να κάνουν ενήμεροι τις επιλογές τους.
Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2006 την ανακοίνωση «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα»(5), στην οποία εξετάζονται οι αρνητικές συνέπειες της επιβλαβούς και επικίνδυνης κατανάλωσης αλκοόλ, με ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των νέων.
Ένα από τα μέσα για την υλοποίηση της στρατηγικής είναι το ευρωπαϊκό φόρουμ για το αλκοόλ και την υγεία (European Alcohol and Health Forum), στο οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη (μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προστασία της υγείας και των καταναλωτών) (ΜΚΟ), επαγγελματίες του τομέα της υγείας, η βιομηχανία οινοπνευματωδών, πωλητές χονδρικής και λιανικής, επαγγελματίες του κλάδου της τροφοδοσίας, διαφημιστές, τα μέσα ενημέρωσης κτλ) συμφώνησαν να αφιερώσουν όλο και περισσότερο χρόνο και πόρους για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων με στόχο την πρόληψη της βλάβης που προκαλείται από το αλκοόλ.
Τέλος, όσον αφορά την περιεκτικότητα των «ενεργειακών» ποτών σε καφεΐνη, σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΕΤ του 1999, η περιεκτικότητα των εν λόγω ποτών σε καφεΐνη είναι συγκρίσιμη με την ποσότητα καφεΐνης που περιέχεται σε άλλα ποτά, όπως το τσάι και ο καφές. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη γνώμη:
«Η συμβολή των “ενεργειακών” ποτών στη συνολική πρόσληψη καφεΐνης δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους ενηλίκους, εκτός από την περίπτωση των εγκύων γυναικών». Ωστόσο, «για τα παιδιά που κανονικά δεν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες τσαγιού ή καφέ και ενδέχεται να καταναλώσουν “ενεργειακά” ποτά αντί των ποτών τύπου κόλα ή άλλα αναψυκτικών, η κατανάλωση “ενεργειακών” ποτών μπορεί να αντιστοιχεί σε καθημερινή πρόσληψη καφεΐνης συγκρίσιμη με την προηγούμενη πρόσληψη τους. Η επιτροπή θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να επιφέρει παροδικές αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως υπερδιέγερση, ευερεθιστότητα, νευρικότητα ή άγχος.
Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που συνεπάγεται η καφεΐνη για τις εγκύους. Ενώ η πρόσληψη καφεΐνης έως και 300mg ημερησίως φαίνεται να είναι ασφαλής, το θέμα των πιθανών επιπτώσεων στην εγκυμοσύνη και στο έμβρυο σε περίπτωση τακτικής πρόσληψης ποσοτήτων που υπερβαίνουν τα 300mg ημερησίως παραμένει ανοικτό. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συνιστάται, μέτρια πρόσληψη καφεΐνης, από οποιαδήποτε πηγή.»
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα αυτά και να ενημερωθούν σωστά οι καταναλωτές, η οδηγία 2002/67/ΕΚ της Επιτροπής(6), της 18ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν κινίνη και των τροφίμων που περιέχουν καφεΐνη επιβάλλει την υποχρέωση για αναγραφή προειδοποιητικής επισήμανσης στα ποτά στα οποία η καφεΐνη δεν είναι φυσικό συστατικό, όταν αυτή υπερβαίνει τα 150 mg/l.

(1) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out22_en.html

(2) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out169_en.pdf

(3) EFSA-Q-2007-113

(4) COM(2008)40 τελικό.

(5) COM(2006) 625 τελικό.

(6) ΕΕ L 191 της 19.7.2002.