2013

Απορρόφηση του Προγράμματος Διανομής Τροφίμων σε Απόρους

14/10/2013
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρυσόγελος Νίκος
Θέμα: Απορρόφηση του Προγράμματος Διανομής Τροφίμων σε Απόρους
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ)(1) αποτελεί, από το 1987, σημαντική πηγή εφοδίων για οργανώσεις που εργάζονται σε άμεση επαφή με τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας, παρέχοντάς τους τρόφιμα. Σήμερα διανέμει περίπου 500 000 τόνους τροφίμων ετησίως για τους απόρους. Δημιουργήθηκε με σκοπό την επωφελή χρησιμοποίηση των τότε γεωργικών αποθεμάτων. Λόγω της αναμενόμενης εξάντλησης και του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας των αποθεμάτων παρέμβασης την περίοδο 2011-2020, ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων μεταρρυθμίσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, το ΠΔΤΑ θα διακοπεί στο τέλος του 2013. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους θα αντικαταστήσει και θα βελτιώσει το ΠΔΤΑ. 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Πόσους πόρους του ΠΔΤΑ αξιοποίησαν τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 κάθε ένα από τα κράτη μέλη;
 
2. Πόσοι πολίτες επωφελήθηκαν από τη βοήθεια του ΠΔΤΑ σε κάθε ένα από τα κράτη μέλη αντιστοίχως τις χρονιές αυτές;

3. Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα για τα κράτη μέλη που βιώνουν πιο έντονα τη δημοσιοοικονομική κρίση (π.χ. Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία); Αυτά τα κράτη μέλη αξιοποίησαν στο μέγιστο βαθμό τα διαθέσιμα κονδύλια του ΠΔΤΑ;

4. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες για την δυσκολία ορισμένων κρατών μελών να αξιοποιήσουν πλήρως τους διαθέσιμους πόρους παρά την αύξηση της φτώχειας και τις ανάγκες των πολιτών σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ;