2013

Εκποιούμενες προστατευόμενες περιοχές Κυκλάδων – Υγρότοποι /περιοχές Natura

5/7/2013
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρυσόγελος Νίκος
Θέμα: Εκποιούμενες προστατευόμενες περιοχές Κυκλάδων – Υγρότοποι /περιοχές Natura
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1020/24-5-13, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να εκποιεί εκτάσεις στα νησιά των Κυκλάδων, που βρίσκονται εντός των ορίων περιοχών NATURA 2000. Ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία προκαταρκτικής ενημέρωσης υποψήφιων επενδυτών για το «Δημόσιο ακίνητο στην περιοχή Λίμνες Αγίου Προκοπίου» στη Νάξο και υπάρχουν πληροφορίες ότι επίκειται η εκποίηση και άλλων εκτάσεων στις Κυκλάδες:

— 4 περιοχές υγροτόπων σε Νάξο, Μήλο και Άνδρο που βρίσκονται εντός ορίων περιοχών Natura — Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, από τις οποίες οι 3 και εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας — περιοχών σημαντικών για τα πουλιά,
— 1 υγρότοπος στη Νάξο που έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής, και
— 3 περιοχές υγροτόπων σε Πάρο-Αντίπαρο που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευόμενες ως μικροί υγρότοποι. Σημαντικά τμήματα των υγροτόπων αυτών καλύπτονται από οικότοπους προτεραιότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 «δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης».

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Έχει σχετική πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές;

— Θεωρεί συμβατή με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία μια τέτοια προοπτική; Ενθαρρύνει μια τέτοια προοπτική ο εκπρόσωπός της στην τρόικα;

— Συνεχίζει να θεωρεί την προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ως ευρωπαϊκή προτεραιότητα ή έχει αλλάξει την προσέγγισή της υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικών κέντρων που απαιτούν αποπληρωμή των χρεών υπερχρεωμένων χωρών όπως η Ελλάδα, με κάθε θυσία, ακόμη και με εκποίηση φυσικών περιοχών ανεκτίμητης οικολογικής αξίας;