2013

Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας

6/5/2013
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρυσόγελος Νίκος
Θέμα: Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μειώνονται βίαια οι μισθοί και απορυθμίζεται η αγορά εργασίας. Το κόστος εργασίας των επιχειρήσεων μειώθηκε ανά μονάδα προϊόντος κατά 16,1%, στην τριετία 2010-2012, και θα μειωθεί επιπλέον 17,6% στην τριετία 2012-2014. Ενώ μικρή είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η ζημιά στην πραγματική οικονομία είναι πολύ μεγάλη, συρρικνώθηκε η συμμετοχή της αμοιβής της μισθωτής εργασίας στο ΑΕΠ 5 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2009 (36,7%) και 2012 (31,7%), η ανεργία αυξάνεται στο 27%, επεκτείνεται η μαύρη-ανασφάλιστη εργασία στο 40% της εργασίας, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν προβλήματα βιωσιμότητας, 450 000 νοικοκυριά δεν έχουν κανένα εργαζόμενο, η φτώχεια ακόμα και για όσους έχουν εργασία αυξάνεται.

Δεν επιλέχθηκε βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω καινοτομίας, εξοικονόμησης και αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων. Η αύξηση στο κόστος πρώτων υλών, μεταξύ των εισαγωγών Α' τριμήνου 2009 και Γ' τριμήνου 2011, ισοδυναμεί κατά μ.ο. στο 50% του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών των χωρών της κρίσης κατά την ίδια περίοδο(1). Το εμπορικό ισοζύγιο και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας επηρεάζονται από τις εισαγωγές πετρελαίου (20 δισ. ευρώ ετησίως)  και τις χαμηλές επιδόσεις σε θέματα χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων ανά μονάδα ΑΕΠ(2).

Με δεδομένο ότι η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου προτείνει εξέταση αλλαγών και επικαιροποιήσεων στα προγράμματα προσαρμογής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε σημαντικές αποκλίσεις τους(3).

Eρωτάται η Επιτροπή:

1. Πότε θα προβεί σε αξιολόγηση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων προσαρμογής

2. Γιατί παραβλέπονται άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και όλο το βάρος πέφτει στην εργασία;

3. Ποια μέτρα έχει προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, φυσικών πόρων και καινοτομίας, ιδιαίτερα οικολογικής;