2013

Νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διάσωσης Τραπεζών

27/3/2013
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χουντής Νικόλαος
Θέμα: Νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διάσωσης Τραπεζών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του Επιτρόπου Barnier, αναφερόμενη στο θέμα της εγγύησης των καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι «Στην πρόταση της Επιτροπής, που έχει τεθεί σε διάλογο, δεν αποκλείεται καταθέσεις άνω των 100 000 ευρώ να μπορούν να αποτελούν επιλέξιμα εργαλεία σε διασώσεις τραπεζών, bail-in».

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

— Η πρόταση της Επιτροπής αφορά σε ένα μελλοντικό μηχανισμό διάσωσης τραπεζών με τη συμμετοχή των καταθετών; Θα υπάρξει πανευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων σε αντικατάσταση της οδηγίας 2009/14, που αφορά την εγγύηση καταθέσεων από τα κράτη μέλη και έως του ποσού των 100 000 ευρώ;
- Υπάρχει σκέψη για «εθελοντική ασφάλιση καταθέσεων» με ευθύνη των αποταμιευτών;