2012

Προστασία των κητοειδών από τη δράση ηχοεντοπιστών (σόναρ)

26/10/2012
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Προστασία των κητοειδών από τη δράση ηχοεντοπιστών (σόναρ)
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
 Στις 30 Νοεμβρίου 2011, εννέα φάλαινες με ράμφος εκβράστηκαν στις ακτές της Κέρκυρας στην Ελλάδα. Δύο ακόμα φάλαινες εκβράστηκαν στις ακτές της Ιταλίας. Η επιστημονική εξέταση των θηλαστικών εντόπισε ανωμαλίες όπως εμβολές αερίου και ενδείξεις της νόσου των δυτών που προκαλείται από την ταχεία ανάδυση των ζώων. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο πιθανότερος λόγος που εξοκέλλουν μαζικά οι φάλαινες είναι η χρήση ανθυποβρυχιακών ηχοεντοπιστών από ναυτικά γυμνάσια στην προαναφερθείσα περιοχή. Παρόμοια μαζικά φαινόμενα που έχουν συμπέσει με ναυτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, έχουν επίσης καταγραφεί το 2000 στη Μαδέρα και το 2002 και 2004 στα Κανάρια Νησιά σύμφωνα με τους D’Amico et al. (2009). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις φάλαινες που έχασαν τη ζωή τους, βυθίστηκαν στην ανοιχτή θάλασσα και επομένως δεν έχουν καταγραφεί, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τον ακριβή αριθμό των φαλαινών που έχουν πεθάνει στις εν λόγω περιοχές. Τούτη η αβεβαιότητα συνεπάγεται την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου εξαφάνισης ορισμένων πληθυσμών. Το εν λόγω είδος είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητο στην ηχορρύπανση και αποτελεί είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ ενώ συμπεριλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο προτεραιότητας της ACCOBAMS (Συμφωνία για την Προστασία των Κητοειδών του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και του παρακείμενου Ατλαντικού).

1. Έχει ενημερώσει η Επιτροπή τα κράτη μέλη σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης συστημάτων ηχοεντοπισμού σε ναυτικά γυμνάσια για τους πληθυσμούς κητοειδών; Έχει παροτρύνει η Επιτροπή τα κράτη μέλη να λάβουν προληπτικά μέτρα; Εάν όχι, σκοπεύει η Επιτροπή να το πράξει;

2. Υπάρχει σύστημα εποπτείας και καταγραφής σε ισχύ σχετικά με τη χρήση ναυτικών ηχοεντοπιστών από την αλιευτική βιομηχανία, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των κητοειδών; Σκοπεύει η Επιτροπή να θεσπίσει ένα τέτοιο σύστημα;

3. Έχει αναλάβει η Επιτροπή διεθνείς πρωτοβουλίες για να τεθεί το ζήτημα σε διεθνή φόρα; Εάν όχι, προτίθεται να το πράξει;