2012

Παράτυπη εντολή καταστροφής δάσους από το ελληνικό υπουργείο περιβάλλοντος στη Χαλκιδική

16/10/2012
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Νίκος Χρυσόγελος
Θέμα: Παράτυπη εντολή καταστροφής δάσους από το ελληνικό υπουργείο περιβάλλοντος για να διευκολυνθεί η έναρξη επιφανειακής εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 
Το Δασαρχείο Αρναίας προσφάτως υπέγραψε με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» “Πρωτόκολλο Εγκατάστασης και Υλοτόμησης” για την υλοτόμηση όλων των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην 7633/2012 απόφαση παραχώρησης δάσους του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Η απόφαση αυτή αφορά 3.273 στρέμματα αρχέγονου δάσους στις Σκουριές και 857 στρέμματα στον Κοκκινόλακκα για την κατασκευή χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων. Η υλοποίηση της εν λόγω απόφασης έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρά με ταχείς ρυθμούς . Ο όρος 14 της 7633/2012 όμως προϋποθέτει την ύπαρξη Ειδικής Έγκρισης Επέμβασης του δασικού νόμου 998/79 και Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης για όλα τα σχεδιαζόμενα υποέργα, από τα οποία όμως υπάρχει μόνο Έγκριση Τεχνικής Μελέτης για το “υποέργο Σκουριές” . Αυτή επιτρέπει αποκλειστικά και μόνο τη διαμόρφωση της κύριας οδού πρόσβασης του μεταλλείου Σκουριών και την κατασκευή ράμπας και φρέατος του υπόγειου μεταλλείου Σκουριών. Αλλά ακόμα και για να εγκριθούν αυτές οι Τεχνικές Μελέτες προϋποτίθεται η ύπαρξη εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου που επίσης δεν υπάρχει.  Μάλιστα, τα παραπάνω επιβεβαιώνει και ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που διευκρινίζει προς το Δασαρχείο Αρναίας ότι «η υπηρεσία σας θα επιτρέψει τις επεμβάσεις που αφορούν, τόσο τους χώρους που καταλαμβάνουν αυτά καθαυτά τα έργα, όσον και τους χώρους επεμβάσεων που εξαρτώνται άμεσα από αυτά (πχ δρόμοι προσπέλασης σε αυτά κλπ) και θα εκδώσει τα ανάλογα πρωτόκολλα εγκατάστασης υλοτομικών εργασιών μόνο μετά την προσκόμιση των εγκεκριμένων μελετών των προσαρτημάτων 3,4 και 5 του υποέργου “Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών”» , που όμως δεν υπάρχουν.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:

Εκτιμά ότι παρακάμπτονται οι Εγκρίσεις Τεχνικών Μελετών και η Έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου που απαιτούνται για να δοθεί η άδεια υλοτόμησης;
 
Συμφωνεί ότι αυτό αντίκειται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει;