2012

Μεταλλαγμένο καλαμπόκι της Μονσάντο

21/9/2012
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νίκου Χουντή
Θέμα: Μεταλλαγμένο καλαμπόκι της Μονσάντο
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σύμφωνα με έρευνα γάλλων επιστημόνων που δημοσιεύτηκε σήμερα, ποντίκια που για πρώτη φορά εκτρέφονταν σε όλη τους τη ζωή με γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι της Μονσάντο ή τους χορηγούνταν νερό που περιείχε το ζιζανιοκτόνο Ράουνταπ σε επίπεδα που επιτρέπονται στις ΗΠΑ, εμφάνισαν όγκους στους μαστούς και σοβαρές ζημιές στο ήπαρ και τα νεφρά.

Υπό το φως των νέων αυτών δεδομένων, ερωτάται η Επιτροπή,

προτίθεται να επανεξετάσει την πολιτική της για τα μεταλλαγμένα και να πάρει πίσω την πρότασή της για δήθεν ελευθερία στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων χωρίς όμως να μπορούν να επικαλούνται λόγους που σχετίζονται με την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος;
προτίθεται να προβεί στην άμεση απαγόρευση όλων των καλλιεργειών του μεταλλαγμένου καλαμποκιού της Μονσάντο, καθώς και στην απαγόρευση εισαγωγής του από τρίτες χώρες;
πότε προτίθεται να παρουσιάσει νέα ανώτατα όρια καταλοίπων της γλυφοσάτης που περιέχεται στο ζιζανιοκτόνο Ράουνταπ;