2012

Αδυναμία προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα;

22/5/2012
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Νίκος Χρυσόγελος
Θέμα: Αδυναμία προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα;
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Χωρίς προστασία κινδυνεύουν να μείνουν οι σημαντικότερες ελληνικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, καθώς οι Φορείς Διαχείρισης που ιδρύθηκαν για έναν αριθμό περιοχών πριν δέκα περίπου χρόνια, αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν πλέον από δημόσια κονδύλια. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα(1), θα απαιτούνταν 270,5 εκατ. ευρώ ανά έτος για μισθούς, υποδομές, έργα διατήρησης και διαχείρισης, παρακολούθηση, φύλαξη, ενημέρωση για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του ελληνικού Δικτύου κτλ. «Είναι απίθανο να διατεθεί ένα τέτοιο κονδύλι, αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας για τον συγκεκριμένο σκοπό», τόνισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Υπουργείου. Όπως επίσης επισήμανε, το δίκτυο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) καθώς και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) χρειάζεται επιμέρους συμπληρώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκτυο των θαλασσίων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας, όπου υπάρχουν πολλά κενά.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές για τα προβλήματα χρηματοδότησης του συστήματος προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000; Γνωρίζει για τα κενά στο Δίκτυο των θαλασσίων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ);
  2. Συμφωνεί ότι η ελλιπής προστασία και χρηματοδότηση αυτών των περιοχών παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδιαίτερα την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ; Συμφωνεί ότι αυτή η εξέλιξη αντιβαίνει προς τις κατευθύνσεις της πρόσφατα υιοθετηθείσας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα έως το 2020;
  3. Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να στηρίξει το κράτος μέλος, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000;
  4. Έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα αποτελεσματικά υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και γενικότερα της βιοποικιλότητας της χώρας;