2012

Αγορά ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

10/4/2012
Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ.Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Αγορά ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Την έντονη δυσαρέσκεια των καταναλωτικών οργανώσεων και ενδιαφερόμενων φορέων στην Ελλάδα έχει προκαλέσει η αιφνίδια απόφαση για απόσυρση από το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας των διατάξεων που αναμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα με ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας, τη δικαιότερη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών με τη διεύρυνση των ουσιαστικών δικαιωμάτων τους. Πρόκειται επομένως για διατάξεις οι οποίες φέρνουν σημαντικές αλλαγές προς όφελος των καταναλωτών στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, θέτοντας από τη μία υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιριών για διαφανείς όρους, σωστή πληροφόρηση και προσυμβατική ενημέρωση και ρυθμίζοντας από την άλλη προβλήματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες ασφαλισμένους, όπως το δικαίωμα εξαγοράς και οι αναπροσαρμογές ασφαλίστρων.

Δεδομένου ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι συχνά τόσο σύνθετα ώστε τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη η κατανόηση και η αξιολόγησή τους από τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να λαμβάνουν τη σωστή απόφαση για την ασφαλιστική τους κάλυψη, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς αξιολογεί την ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης σε σύγκριση με όσα ισχύουν στην αντίστοιχη αγορά στα υπόλοιπα κράτη μέλη; Πληρούνται οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιριών για διαφανείς όρους και σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών; Προτίθεται η Επιτροπή να προβεί σε αναλυτικό έλεγχο της κατάστασης στην εν λόγω αγορά στα κράτη μέλη ώστε να εντοπίσει παρατυπίες και παραλήψεις που λειτουργούν εις βάρος των καταναλωτών;
  2. Πώς κρίνει το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς διάταξη αποσύρεται σε μια χρονική στιγμή που περισσότερο από ποτέ οι έλληνες καταναλωτές χρειάζονται την προστασία των αρμόδιων θεσμών; 
  3. Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες συχνά αποφεύγουν τη σύναψη της ασφάλισης με άτομα με αναπηρία εξαιτίας της διάγνωσης της αναπηρίας, ισχύει στην ελληνική αγορά ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην ιδιωτική ασφάλιση; Τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη μέλη;