2012

Κίνδυνος κατασχέσεων σε φορολογούμενους που δεν πληρώνουν το τέλος ακινήτων

10/2/2012
Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Κίνδυνος κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων σε φορολογούμενους που δεν πληρώνουν το τέλος ακινήτων
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Στο πλαίσιο της γενικότερης δυσκολίας των Ελλήνων πολιτών να αντεπεξέλθουν στην αποπληρωμή του δυσβάσταχτου φόρου για τα ακίνητα, κατατέθηκε επιπλέον τροπολογία στην ελληνική Βουλή που υπογραμμίζει ότι: μετά παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης του έκτακτου ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας που επέβαλλε η κυβέρνηση, την είσπραξη του χρέους θα αναλαμβάνει η αρμόδια εφορία, εφαρμόζοντας ακόμα και μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως για παράδειγμα κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, σε όσους φορολογούμενους δεν πληρώνουν το εν λόγω τέλος.

Η συγκεκριμένη τροπολογία έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης έκδοσης εντολών διακοπής ρεύματος για χιλιάδες καταναλωτές, από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) της χώρας, η οποία έχει αναλάβει να εισπράξει μέσω των τιμολογίων της το τέλος ακινήτων, καθώς είχε εκπνεύσει η προθεσμία των 80 ημερών που παρέχει η ελληνική νομοθεσία για την αποπληρωμή του. Ενέργεια κατάφορα άδικη, που έρχεται σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές δικλείδες που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς και την εξαίρεση καταναλωτών από διακοπή ρεύματος, βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης.

Ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Δεδομένης της δυσκολίας των ελληνικών νοικοκυριών να ανταποκριθούν, για αντικειμενικούς λόγους, σε πλήθος έκτακτων φόρων, πώς κρίνει το ενδεχόμενο εφαρμογής της εν λόγω τροπολογίας όταν αυτή μάλιστα έρχεται και σε άμεση αντίθεση με την ανάγκη προστασίας της περιουσίας εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που αντιμετωπίζουν συνθήκες ένδειας;
  2. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα του ποιοι φορολογούμενοι συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες και στις κατηγορίες που για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να πληρώσουν το τέλος, πώς μπορεί να προστατευτεί η περιουσία αυτών των ομάδων;
  3. Υπάρχουν περιπτώσεις κρατών μελών που έχουν εφαρμόσει παρόμοια μέτρα αναγκαστικής είσπραξης φορολογικών υποχρεώσεων με κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων; Και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις (ύψος οφειλών, χρονικά περιθώρια αποπληρωμής);