2012

Εμφυτεύματα στήθους με βιομηχανική σιλικόνη στο πλαίσιο της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ

23/1/2012
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Εμφυτεύματα στήθους με βιομηχανική σιλικόνη στο πλαίσιο της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/12/ΕΚ, τα εμφυτεύματα στήθους ανακατατάσσονται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας ΙΙΙ, τα οποία εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και των οποίων η διάθεση στην αγορά προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή άδεια σχετικά με την πιστότητα. Κατά την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς, στους χρήστες και στους τρίτους, υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Με δεδομένο το σκάνδαλο με τα επικίνδυνα υλικά της γαλλικής εταιρείας PIP σε εμφυτεύματα στήθους, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Σε ποιές χώρες και σε πόσες γυναίκες έχουν χρησιμοποιηθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα της εταιρείας PIP;
  2. Πώς προκλήθηκε το σκάνδαλο για χιλιάδες γυναίκες τη στιγμή που, βάσει του άρθρου 2 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα προϊόντα να διατίθενται στο εμπόριο και να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών; Γιατί δόθηκε άδεια πιστότητας;
  3. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 11 της οδηγίας περί αξιολόγησης της πιστότητας, ιδίως για προϊόντα της κατηγορίας ΙΙΙ που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία;
  4. Γιατί δεν λειτούργησε αποτελεσματικά ο μηχανισμός επιτήρησης σχετικά με το σύστημα ποιότητας των προϊόντων;
  5. Προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ με τη διαμόρφωση νέων αυστηρότερων διαδικασιών άδειας, εμπορίας και ελέγχων τόσο a priori όσο και a posteriori, εφόσον οι ισχύουσες διατάξεις αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές;
  6. Θεωρεί η Επιτροπή ότι υπάρχει ευθύνη πέραν της κατασκευαστικής εταιρείας και των αρμοδίων κρατικών αρχών που είναι επιφορτισμένες για την πιστοποίηση του προϊόντος και τη διενέργεια ελέγχων;