2012

40.000 εντολές διακοπής ρεύματος σε Έλληνες καταναλωτές

16/1/2012
Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: 40.000 εντολές διακοπής ρεύματος σε Έλληνες καταναλωτές
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) της χώρας, η οποία είχε αναλάβει να εισπράξει μέσω των τιμολογίων της το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων που επέβαλε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του σταθεροποιητικού προγράμματος, έχει προχωρήσει στην έκδοση εντολών διακοπής ρεύματος για 40.000 καταναλωτές, καθώς εξέπνευσε η προθεσμία των 80 ημερών που παρέχει η ελληνική νομοθεσία για την αποπληρωμή. Παρά τις ασφαλιστικές δικλείδες που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς και την εξαίρεση καταναλωτών από διακοπή ρεύματος, βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης, που προβλέπει τη σύσταση τριμελούς επιτροπής ανά εφορία στην οποία θα καταφεύγουν ευπαθείς ομάδες, στη ΔΕΗ δεν έχουν φθάσει ακόμα τα στοιχεία των συγκεκριμένων καταναλωτών που εξαιρούνται με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με άμεση διακοπή ηλεκτροδότησης.

Σε συνέχεια των παραπάνω αλλά και προηγούμενης ερώτησής μας [Ε-008716/2011] ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Με δεδομένο ότι η ΔΕΗ δεν έχει τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να κρίνει ποιοι καταναλωτές συγκαταλέγονται στις ευάλωτες ομάδες που χρήζουν προστασίας, πώς μπορούν πολίτες που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους να προστατευτούν από τη διακοπή ρεύματος στις οικίες τους και τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την καθημερινότητά τους η συγκεκριμένη πράξη;
  2. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής στο ενδεχόμενο διακοπής ρεύματος σε οικίες καταναλωτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πολιτών ή ανήκουν σε κοινωνικές κατηγορίες που χρήζουν διαρκούς ηλεκτροδότησης όπως ασθενείς που υποστηρίζονται μηχανικά κλπ.
  3. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις κρατών μελών που έχουν συνδέσει την είσπραξη φορολογικών υποχρεώσεων με λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφελείας (πχ. προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κτλ);