2011

Μη εφαρμογή του κανονισμού REACH

13/12/2011
Ευρωβουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., κ. Νικόλαος Σαλαβράκος 
Θέμα: Μη εφαρμογή του κανονισμού REACH
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών πραγματοποίησε έρευνα σε 34 κατηγορίες προϊόντων, από διαφορετικούς κατασκευαστές, για να αξιολογήσει εάν ο κανονισμός Reach για τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται σε καταναλωτικά προϊόντα εφαρμόζεται στην πράξη.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) ανέλαβε την έρευνα αυτή στην Ελλάδα, όπου τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά. Τα συμπεράσματα του ΚΕ.Π.ΚΑ., στη διερεύνηση του τυπικού τμήματος του κανονισμού Reach, δηλαδή της σωστής ενημέρωσης του καταναλωτή και όχι στην επαλήθευση των απαντήσεων, για την Ελλάδα ήταν τα εξής: το ΚΕ.Π.ΚΑ. έστειλε επιστολές σε 34 επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το προσωπείο του καταναλωτή και έλαβε απαντήσεις από μόλις 13. Μόνο 3 απαντήσεις ήταν κατανοητές από το μέσο καταναλωτή.

Γενικά, τα στοιχεία που έχει καταθέσει η ΚΕ.Π.ΚΑ. στην BEUC δείχνουν ότι ο κανονισμός Reach απέχει πολύ από το να γίνει βίωμα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις σχέσεις τους με τους καταναλωτές. Όμως ο σεβασμός του καταναλωτή παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Σε ποιες κινήσεις σχεδιάζει να προβεί για να βελτιώσει τη σχέση των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές, ώστε να αυξηθεί ο σεβασμός προς αυτούς;
  • Υπάρχει πρόβλεψη για πολιτική που θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπ' όψη τους κανονισμούς που τις αφορούν, εφόσον αυτοί τους κοινοποιούνται εγκαίρως;