2011

Πειράματα σε ζώα και καλλυντικά

9/12/2011
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος 
Θέμα: Πειράματα σε ζώα και καλλυντικά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Από το 2009, καλλυντικά που περιέχουν συστατικά τα οποία έχουν δοκιμαστεί πειραματικά σε ζώα δεν μπορούν να εισαχθούν στην αγορά της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009).

Εξαίρεση προβλέπεται ωστόσο για ορισμένα περίπλοκα πειράματα όπως «τοξικότητα επαναλαμβανόμενων δόσεων», «αναπαραγωγική τοξικότητα», και «τοξικοκινητική» (1), για τα οποία η απαγόρευση εμπορίας των σχετικών προϊόντων θα τεθεί σε ισχύ μόνο από το Μάρτιο του 2013. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση προόδου που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο από την Κομισιόν στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, η εξεύρεση εναλλακτικών μεθόδων για αυτές τις κατηγορίες δοκιμών «δεν θα είναι εφικτή μέχρι την προθεσμία του 2013». Εάν δεν βρεθούν επιστημονικά αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις, ο Κανονισμός επιτρέπει στην Κομισιόν να αναβάλει την απαγόρευση της εμπορίας.

Όμως οι ανάγκες των καταναλωτών καλύπτονται ήδη, αφού κυκλοφορούν από πολλούς παραγωγούς πλήρεις σειρές καλλυντικών με συστατικά που δεν έχουν δοκιμαστεί με πειράματα σε ζώα. Από την άλλη πλευρά οι απαγορεύσεις σε πειράματα σε ζώα και στην εμπορία αυτών των προϊόντων θεσπίστηκαν για ηθικούς και πολιτικούς λόγους, ενόψει και της αναγνώρισης των ζώων ως συναισθανόμενων ζώων από τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου η διατήρηση της απαγόρευσης δεν πρέπει να εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των εναλλακτικών μεθόδων.

  1. Μπορεί η Κομισιόν να διαβεβαιώσει τη δέσμευσή της να εφαρμόσει πλήρως από το 2013 την απαγόρευση της εμπορίας καλλυντικών προϊόντων που δοκιμάζονται σε ζώα, ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών μεθόδων μέχρι το 2013;
  2. Μπορεί η Κομισιόν να εξηγήσει ποιές προσπάθειες έχουν γίνει σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη, επικύρωση και αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων χωρίς δοκιμές σε ζώα; Μπορεί να δώσει στοιχεία χρηματοδοτήσεων από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, για:

  • Την οικονομική στήριξη της έρευνας για εναλλακτικές μεθόδους χωρίς ζώα.
  • Την οικονομική στήριξη προς την έρευνα με πειραματική χρήση ζώων (περιλαμβανομένων και νέων τεχνολογιών, όπως νανοτεχνολογία και  γενετική τροποποίηση των ζώων).