2011

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Συμβάσεων επιχειρήσεων με καταναλωτές

11/11/2011
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος 
Θέμα: Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Συμβάσεων επιχειρήσεων με καταναλωτές
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το 2005 ξεκίνησε διαβούλευση για αναθεώρηση 8 Οδηγιών για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η μέγιστη εναρμόνιση που επιδίωκε η Επιτροπή σήμαινε ότι πολλά κράτη-μέλη θα ήταν υποχρεωμένα να υποβαθμίσουν την προστασία των καταναλωτών. Τελικά αναμορφώνονται 2 μόνον Οδηγίες, με μέγιστη εναρμόνιση σε κάποια άρθρα και ελάχιστη σε άλλα.

Πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε το λεγόμενο «εργαλείο επιλογής», ως  νομοθεσία με μέγιστη εναρμόνιση, αποκλειστικά για συμβάσεις διασυνοριακών αγορών και παράλληλα με τις 27 εθνικές νομοθεσίες. Παρά τις αντιρρήσεις των καταναλωτικών οργανώσεων [1,2], η Επιτροπή, στις 11 Οκτωβρίου 2011, ανακοίνωσε την πρότασή της για την «28η συνταγή».

Η Επιτροπή ερωτάται:

  1. Αποδέχεται ότι η προαιρετική επιλογή και τα εθελοντικά εργαλεία που προβλέπονται από την «28η συνταγή», αποτελούν οπισθοχώρηση στα ευρωπαϊκά δικαιώματα των καταναλωτών κατά τουλάχιστον 30 χρόνια;
  2. Σκοπεύει να εκσυγχρονίσει τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τις Συμβάσεις, με πραγματική και πλήρως υποχρεωτική νομοθεσία;
  3. Σκοπεύει να ασχοληθεί με τη σύνταξη υποδειγμάτων συμβάσεων, με απλουστευμένους όρους, κατανοητούς στους καταναλωτές, όπως το Ευρωπαϊκό Υπόδειγμα Σύμβασης που έχει προτείνει η BEUC(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών), το οποίο και τους καταναλωτές προστατεύει και τις επιχειρήσεις διευκολύνει;
  4. Σκοπεύει να ασχοληθεί με τη Συλλογική Αποζημίωση των Καταναλωτών, μέσω δικαστικών διαδικασιών και με την ενίσχυση των διαδικασιών της Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών, που είτε λείπουν από το νομικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών, είτε δεν εφαρμόζονται;