2011

Ρύπανση από λύματα των πλυντηρίων ρούχων

7/11/2011
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Ρύπανση από λύματα των πλυντηρίων ρούχων 
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημοσιευμένη έρευνα (Browne et al., 2011) καταδεικνύει τα λύματα των πλυντηρίων ρούχων ως σημαντική πηγή πλαστικής ρύπανσης των ωκεανών. Η έρευνα που διεξήχθη σε 18 παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο, από τους πόλους έως και τον ισημερινό, αποκαλύπτει τη ρύπανση των ακτογραμμών από πλαστικά μικροσωματίδια (10-6 m) υλικών όπως ακρυλικό, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυαμίδιο και πολυεστέρας με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στις ακτές πυκνοκατοικημένων περιοχών. Μια σημαντική πηγή προέλευσης των μικροπλαστικών είναι τα λύματα των πλυντηρίων που περιέχουν ίνες ρούχων, καθώς από ένα και μόνο ρούχο απελευθερώνονται περισσότερες από 1900 ίνες σε κάθε πλύση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ένα μεγάλο ποσοστό των μικροπλαστικών που απαντούν στο θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να προέρχεται από λύματα πλύσης των ρούχων. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα μικροπλαστικά που ενδέχεται να περιέχουν και επιβλαβείς χημικές ουσίες καταναλώνονται από τους θαλάσσιους οργανισμούς με τελικό αποδέκτη, μέσω της διατροφικής αλυσίδας, τον άνθρωπο, με άγνωστες επιπτώσεις για την υγεία. Με δεδομένο ότι η ρύπανση από τα μικροπλαστικά αναμένεται να αυξηθεί λόγω της αλματώδους αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της ολοένα πιο συχνής χρήσης συνθετικών υφασμάτων, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ινών από τα υφάσματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι σε γνώση της η συγκεκριμένη έρευνα;
  2. Προτίθεται να υποχρεώσει τις βιομηχανίες κατασκευής πλυντηρίων και συνθετικών υφασμάτων να αποτρέπουν την ελευθέρωση των μικροπλαστικών ινών;
  3. Θα στηρίξει τη διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη μεθόδων απομάκρυνσης των μικροπλαστικών από τα λύματα;
  4. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποτροπή της ελευθέρωσης μικροπλαστικών ινών στο θαλάσσιο περιβάλλον;