2011

Ελλιπείς έλεγχοι στην αλίευση με μηχανότρατα

17/10/2011
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος 
Θέμα: Ελλιπείς έλεγχοι στην αλίευση με μηχανότρατα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ήδη τις πρώτες μέρες της αλιευτικής περιόδου για τις μηχανότρατες, έχουν καταγραφεί περιστατικά εκτεταμένης αλίευσης υπομεγέθων αλιευμάτων που συνοδεύονται από σοβαρές καταγγελίες για πλημμελείς ελέγχους του λιμενικού σώματος1,2, πράγμα που στην πράξη ισοδυναμεί με μη συμμόρφωση της Ελλάδας με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/06 του Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή, η μη δέσμευση της Τουρκίας από το συγκεκριμένο Κανονισμό σε συνδυασμό με την εφαρμογή του στην Ελλάδα, ενδέχεται να δημιουργήσει στρεβλώσεις στην αγορά εις βάρος των Ελλήνων αλιέων, πράγμα που πιθανόν να αυξήσει τα κρούσματα παρανομιών. Δεδομένου ότι η αλιευτική περίοδος της μηχανότρατας θα συνεχιστεί για οχτώ μήνες και δεδομένης της επιπλέον πίεσης που δέχεται ο κλάδος των αλιέων λόγω της οξείας οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, η συνέχιση αυτής της πρακτικής μπορεί να οδηγήσει σε ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι εξηγήσεις προτίθεται να ζητήσει η Επιτροπή από την Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την ετοιμότητα του μηχανισμού διεξαγωγής ελέγχων για εφαρμογή της ευρωπαικής νομοθεσίας σε θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος και αλιείας;
  2. Θα εξετάσει η Επιτροπή την πιθανότητα παροχής βοήθειας προς την Ελλάδα με σκοπό την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων;
  3. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι οικονομικές στρεβλώσεις στον κλάδο της αλιείας που ανακύπτουν ως αποτέλεσμα της μη υιοθέτησης του εν λόγω κανονισμού από την Τουρκία;