2011

Επικίνδυνες ουσίες στα καλλυντικά

17/10/2011
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Επικίνδυνες ουσίες στα καλλυντικά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα parabens, που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε τρόφιμα αλλά και σε ευρύ φάσμα καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων, εντοπίζονται συχνά στους ανθρώπους και το περιβάλλον, με το πιο διαδεδομένο, το propylparaben, να έχει ανιχνευθεί σε πάνω από το 90 % των δειγμάτων ανθρώπινων ούρων (Calafat et al., 2010). Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία καθώς τα parabens μιμούνται τα οιστρογόνα διαταράσσοντας την ενδοκρινική ισορροπία του οργανισμού. Την ίδια στιγμή, τα parabens παρουσιάζουν και αντι-ανδρογονική δράση (Oishi et al., 2002). Η χορήγησή τους επίσης σε θηλυκούς αρουραίους κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση λιγότερων νεογνών και με δυσπλασίες στα αναπαραγωγικά τους όργανα (Kang et al., 2002). Τα parabens σε αποσμητικά συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού καθώς ανιχνεύθηκαν σε ιστούς καρκινικών όγκων (Darbre et al., 2004). Το 2011 η Δανία απαγόρευσε το propylparaben και το butylparaben σε προϊόντα για παιδιά κάτω των τριών ετών. Με δεδομένο ότι η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (SCCP) σε γνωμοδότηση της το 2010 δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από τη χρήση των propylparaben και butylparaben, καθίσταται αναγκαίο η Επιτροπή, βάσει της αρχής της προφύλαξης, να ακολουθήσει το παράδειγμα της Δανίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Θα προβεί με βάση την αρχή της προφύλαξης σε μόνιμη πανευρωπαϊκή απαγόρευση της χρήσης των propylparaben και butylparaben σε προϊόντα για παιδιά κάτω των τριών ετών;
  • Προτίθεται να συμπεριλάβει τα propylparaben και butylparaben ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στο Παράρτημα XIV του REACH;
  • Σκοπεύει να προβεί σε λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων όλων των parabens στην υγεία και το περιβάλλον όσον αφορά τη μεμονωμένη αλλά και τη συνεργιστική τους δράση με άλλες χημικές ουσίες;