2011

Προστασία ευπαθών ομάδων από διακοπή ρεύματος

22/09/2011
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Προστασία ευπαθών ομάδων από διακοπή ρεύματος
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή ενός ακόμα φοροεισπρακτικού μέτρου, του τέλους ακίνητης περιουσίας, την είσπραξη του οποίου προτίθεται να επιβάλει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.) προκειμένου να επιτευχθεί άμεση εισπραξιμότητα. Στο πλαίσιο του νέου φόρου, η μοναδική πρόνοια για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με την εισαγωγή μειωμένης κλίμακας του τέλους (0,5 ευρώ/ τ.μ.) αυτοαναιρείται, αφού σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής τροπολογία, η πρώτη δόση θα πληρωθεί χωρίς δυνατότητα διακανονισμού, διαφορετικά η ΔΕΗ υποχρεούται να προχωρήσει σε άμεση διακοπή ρεύματος αγνοώντας ακόμα και πληθυσμιακές κατηγορίες που υπάγονται σε ειδικές ρυθμίσεις λόγω ιδιαίτερων αναγκών οικιακής περίθαλψης όπως άτομα με ανάγκες μηχανικής υποστήριξης. 

Η επιβολή του τέλους ακινήτων ενδέχεται να ακυρώσει στην ουσία τη δυνατότητα διακανονισμού που ίσχυε μέχρι σήμερα για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό πρακτικά εκθέτει περισσότερους από 300.000 καταναλωτές της ΔΕΗ που βρίσκονται ή καταθέτουν αιτήσεις ένταξης σε διαδικασία διακανονισμού, σε άμεσο κίνδυνο διακοπής της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ρεύματος. Πρόκειται κυρίως για χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα, ευπαθείς ομάδες και πελάτες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. 

Παράλληλα, οδηγεί χιλιάδες άλλους σε υποβολή αιτήσεων διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή του, γεγονός που τελικά θα λειτουργήσει αντίστροφα οδηγώντας σε μείωση εσόδων τόσο της ΔΕΗ και των άλλων φορέων πχ. Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) που αντλούν έσοδα μέσω του τιμολογίου.

Βάσει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή: 
  1. Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται τελικά η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και καταναλωτών όπως ξεκάθαρα ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/54/EC για τα κράτη μέλη;
  2. Δεδομένου ότι το εν λόγω μέτρο επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων, πώς διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή / ενοικιαστή, στο όνομα του οποίου είναι ο λογαριασμός ρεύματος, εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ολιγωρήσει να πληρώσει το τέλος;