2011

Διευκόλυνση των καταναλωτών από τον τραπεζικό τομέα

Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Διευκόλυνση των καταναλωτών από τον τραπεζικό τομέα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι καταναλωτές σε πολλά κράτη μέλη της Ευρώπης είναι αντιμέτωποι με σκληρά μέτρα λιτότητας που έχουν δρομολογήσει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με την υιοθέτηση προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Η παρατεταμένη ύφεση, η ανεργία, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, η ακρίβεια και η αυξημένη φορολογία είναι μόνο μερικές από τις αιτίες που συρρικνώνουν το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη χιλιάδων νοικοκυριών, ανατρέποντας διαρκώς τον οικογενειακό προϋπολογισμό και προγραμματισμό και διαμορφώνουν συνθήκες φτώχειας, ανασφάλειας αλλά και αδυναμίας να ανταποκριθούν με επάρκεια στις τραπεζικές υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει σύμφωνα με δεδομένα προηγούμενων εποχών. Στην Ελλάδα χαρακτηριστικά, η ακολουθούμενη πολιτική έχει οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά, καταναλωτές αλλά και επιχειρήσεις στα όρια της υπερχρέωσης και της ανέχειας, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν έντονη αδυναμία αποπληρωμής των τραπεζικών τους υποχρεώσεων και να αντιμετωπίζουν σοβαρή πιθανότητα απώλειας σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, αν και οι περισσότερες τράπεζες, προκειμένου να ανακόψουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις απλήρωτες πιστωτικές κάρτες, προσφέρουν αποσπασματικά, άτυπα και σε διμερές επίπεδο ευνοϊκότερους όρους και προγράμματα διευκόλυνσης. H έλλειψη ενός συνολικού πλαισίου ρύθμισης της υπερχρέωσης εγκυμονεί κινδύνους για τους δανειολήπτες υπονομεύοντας τη διασφάλιση της αναγκαίας καταναλωτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  • Σκοπεύει να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση ή σε σχετική σύσταση για νομοθεσία στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να υπάρξει ένα συγκροτημένο και καθολικό πλαίσιο διευκόλυνσης των καταναλωτών από τον τραπεζικό τομέα με διαζευκτικούς άξονες την ελάφρυνση του συνολικού πληρωτέου ποσού (π.χ. με αφαίρεση τμήματος των τόκων) και την επιμήκυνση του χρόνου καταβολής (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση); Ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις προς όφελος των καταναλωτών;
  • Προκρίνει τη λύση του «παγώματος» των πληρωμών χωρίς έντοκη επιβάρυνση για περιπτώσεις μακροχρόνια ανέργων αλλά και ευπαθείς ομάδες, που κατά κοινή ομολογία πλήττονται περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση; Πώς θα αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι και το τέλος του 2014;
  • Σε τί επίπεδα κυμαίνεται το ποσοστό επισφάλειας στην καταναλωτική πίστη στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια;