2011

Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης και ΑΠΕ

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης και ΑΠΕ
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο Νόμο για τη «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου» που ψηφίστηκε πρόσφατα στην ελληνική Βουλή, περιέχεται ρύθμιση (άρθρο 197) με την οποία ορίζεται ότι η ενέργεια που παράγεται από Σταθμούς Συμπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και θα αμείβεται σε εγγυημένη τιμή που θα επιβαρύνει το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ. Μάλιστα η εγγυημένη αυτή τιμή όχι μόνο είναι σημαντικά υψηλότερη εκείνης για την αιολική ενέργεια αλλά και συνδέεται με την τιμή του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ να αυξάνεται όσο αυξάνεται η τιμή ενός ορυκτού καυσίμου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και ειδικότερα για την προώθηση των ΑΠΕ, η υποστήριξη μονάδων ΣΗΘΥΑ φυσικού αερίου με όρους ευνοϊκότερους ακόμα και εκείνων για τις ΑΠΕ;
  2. Σε περίπτωση που η διείσδυση ΑΠΕ φτάσει σε επίπεδα σημαντικά για την ευστάθεια του Συστήματος, πώς θα διασφαλίζεται ότι η παραγωγή από ΑΠΕ θα απορροφάται κατά προτεραιότητα ανώτερη από ό,τι η ενέργεια που θα παράγεται από μονάδες ΣΥΘΗΑ;
  3. Συμφωνεί με τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης να αποζημιώνονται οι παραγωγοί ΣΥΘΗΑ από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι έλληνες καταναλωτές για την προώθηση των ΑΠΕ, καθώς και το να συνδέεται η εγγυημένη τιμή για την παραγωγή από μονάδες ΣΥΘΗΑ (και κατ’ επέκταση το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ) με την τιμή του φυσικού αερίου;