2011

Απόκρυψη από το κοινό της σύνδεσης του Roundup με συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Απόκρυψη από το κοινό της σύνδεσης του Roundup με συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η χημική βιομηχανία και οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές γνώριζαν από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 τις συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη που προκαλεί ένα από τα παγκοσμίως γνωστότερα και πρώτα σε πωλήσεις ζιζανιοκτόνα, το Roundup. Απέφυγαν όμως να ενημερώσουν το κοινό. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει νέα έκθεση με τίτλο "Roundup και συγγενείς ανωμαλίες σε βρέφη: Κρατούνται οι πολίτες στο σκοτάδι;" που συντάχθηκε από διεθνή ομάδα επιστημόνων και ερευνητών και δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα [1].

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι η βιομηχανία από δικές της μελέτες γνώριζε ήδη από τη δεκαετία του 1980 ότι το glyphosate, η δραστική ουσία του Roundup, προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες σε πειραματόζωα. Η γερμανική κυβέρνηση γνώριζε για τα ευρήματα αυτά τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1990, όταν ως «εισηγητής» για το glyphosate, είχε αξιολογήσει τις μελέτες των εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας προκειμένου να δοθεί έγκριση χρήσης του ζιζανιοκτόνου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ενήμερη ήδη από το 2002, όταν υπέγραψε την έγκριση για το glyphosate. Μόλις πέρσι, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία των Καταναλωτών και την Ασφάλεια των Τροφίμων, BVL, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι «δε στοιχειοθετείται "τερατογένεση" για το glyphosate». Η BVL έκανε το σχόλιο αυτό ως αντίκρουση [2] ανεξάρτητης μελέτης που δημοσιεύθηκε πέρυσι και έδειχνε ότι Roundup και glyphosate προκαλούν συγγενείς ανωμαλίες σε βατράχια και κοτόπουλα, σε συγκεντρώσεις πολύ χαμηλότερες από αυτές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικούς ψεκασμούς [3]. Στην αντίκρουσή της για τη μελέτη από την Αργεντινή, η BVL ανέφερε ως αποδεικτικό στοιχείο για την ασφάλεια του glyphosate τις μελέτες της βιομηχανίας που είχαν υποβληθεί για την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2002. Η νέα έκθεση δείχνει ότι οι μελέτες εκείνες της βιομηχανίας δεν αποδεικνύουν την ασφάλεια του glyphosate, αλλά αντίθετα επιβεβαιώνουν ότι το glyphosate προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες σε ζώα εργαστηρίου. Το Glyphosate επρόκειτο να επαναξιολογηθεί το 2012. Πέρσι όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέβαλε την επαναξιολόγηση μέχρι το 2015 [4].

1. Είναι η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενήμερη για τη νέα έκθεση, "Roundup and birth defects: Is the public being kept in the dark?"

2. Είναι η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενήμερη για τα ευρήματα από τις μελέτες της βιομηχανίας από τις δεκαετίες του 1980 και 1990 (όπως παρουσιάζονται στη νέα έκθεση) που δείχνουν ότι το glyphosate προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες σε ζώα εργαστηρίου;

3. Στο φως των ευρημάτων αυτών, σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την αναβολή της επαναξιολόγησης του glyphosate και να ζητήσει άμεση ανεξάρτητη έρευνα των ευρημάτων των αρχικών μελετών της βιομηχανίας σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές δεδομένων (που πρόκειται να παρουσιαστούν αυτό το μήνα) – λαμβάνοντας υπόψη και το σύνολο της ανεξάρτητης επιστημονικής βιβλιογραφίας για το glyphosate και το Roundup, όπως απαιτεί ο νέος κανονισμός 1107/2009 για τα φυτοφάρμακα;