2011

Ζητήματα ηθικής και ευημερίας των ζώων σχετικά με τη γενετική τροποποίηση των ζώων

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Ζητήματα ηθικής και ευημερίας των ζώων σχετικά με τη γενετική τροποποίηση των ζώων
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η γενετική τροποποίηση (γνωστή επίσης και ως «γενετική μηχανική») ζώων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καλή διαβίωση πολλών από τα ζώα που χρησιμοποιούνται. Διεξάγεται μελέτη για λογαριασμό της Επιτροπής σχετικά με την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων ζώων στην ΕΕ. Στοχεύει στην παροχή συστάσεων πολιτικής που θα μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στον τομέα αυτόν και στήριξης της πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την εμπορία γενετικά τροποποιημένων ζώων στην ΕΕ.

Μια περιπτωσιολογική μελέτη που εξετάζεται αφορά τη χρήση γενετικής μηχανικής σε ψάρια με σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Η επιστημονική έρευνα καταδεικνύει ότι η γενετική μηχανική οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας και καλής διαβίωσης των ψαριών. Σημαντική καναδική έκθεση(1) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανεπιθύμητες δυσμενείς αλλαγές στον φαινότυπο αποτελούν μάλλον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση στα γενετικά τροποποιημένα ψάρια. Έχουν τεκμηριωθεί σοβαρές παραμορφώσεις σε σολομούς που υπέστησαν γενετική τροποποίηση για επιτάχυνση της ανάπτυξης, με ανωμαλίες στο κρανίο και το σαγόνι(2). Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα χερσαία γενετικά τροποποιημένα ζώα μπορεί να υποφέρουν από δυσπλασίες και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας κατά τα πρώτα στάδια της ζωής, καθώς και ότι τα μεγάλου μεγέθους γενετικά τροποποιημένα έμβρυα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα επώδυνους και δύσκολους τοκετούς για τις παρένθετες μητέρες.

  1. Αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι, υπό το πρίσμα της διαδεδομένης ανησυχίας σχετικά με τη χρήση γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και την κλωνοποίηση ζώων, καθώς και τη σοβαρή ταλαιπωρία που προκαλείται συχνά στα ζώα από τη γενετική τροποποίηση, το ζήτημα της χρήσης γενετικά τροποποιημένων ζώων στην κτηνοτροφία της ΕΕ θα τεθεί υπό έντονη αμφισβήτηση;
  2. Παραδέχεται η Επιτροπή ότι, πριν από την εξέταση του τρόπου εμπορίας γενετικά τροποποιημένων ζώων, θα πρέπει καταρχάς να εξετάσει, από κοινού με τους πολίτες και το Κοινοβούλιο, κατά πόσον είναι ηθικά αποδεκτή η χρήση γενετικά τροποποιημένων ζώων στην κτηνοτροφία της ΕΕ;

(1)Royal Society of Canada, 2001, «Στοιχεία προφύλαξης: συστάσεις για τη ρύθμιση της βιοτεχνολογίας τροφίμων στον Καναδά», έκθεση επιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων.
(2)Dunham R.A. and Devlin R.H., 1999, «Comparison of traditional breeding and transgenesis in farmed fish with implications for growth enhancement and fitness», στο Transgenic animals in agriculture, εκδ. Murray J.D., Anderson G.B., Oberbauer A.M. and McGloughlin M.M, CAB International.