2011

Φορολόγηση στα μη αλκοολούχα ποτά

Ευρωβουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., κ. Νίκη Τζαβέλα
Θέμα: Φορολόγηση στα μη αλκοολούχα ποτά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η ελληνική κυβέρνηση σκέπτεται να επιβάλει ειδικό φόρο κατανάλωσης σε διάφορα διατροφικά προϊόντα με στόχο τη συγκέντρωση εσόδων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα μη αλκοολούχα ποτά, η επιπλέον φορολόγηση των οποίων υπολογίζεται ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και γενικότερα για τον κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, σε μελέτες που έγιναν για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) εκτιμήθηκε πως η επιβολή του Ε.Φ.Κ. στα μη αλκοολούχα ποτά όχι μόνο δεν θα φέρει τα επιθυμητά φορολογικά έσοδα για την κυβέρνηση αλλά θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις, όπως αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές, μείωση της κατανάλωσής του και μείωση του κύκλου εργασιών του κλάδου, με συνέπεια και το κλείσιμο πολλών απο τις επιχειρήσεις παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών, στις οποίες απασχολούνται συνολικά περίπου 6.000 εργαζόμενοι.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι το μέτρο αυτό μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά φορολογικά έσοδα χωρίς ανεπανόρθωτες συνέπειες για τον κλάδο και τους εργαζόμενους σε αυτόν;