2011

Μόλυνση τροφίμων από βακτήρια E.coli

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α, κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Μόλυνση τροφίμων από βακτήρια E.coli
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Παρατηρείται επιδημική έξαρση στην ΕΕ του φονικού εντερικού βακτηρίου E.coli, το οποίο έχει βρεθεί στην τροφική αλυσίδα, κυρίως στη βόρεια Γερμανία, όπου και έχουν επιβεβαιωθεί 10 θάνατοι και έχουν αναφερθεί πολλές εκατοντάδες περιστατικά. Μέχρι στιγμής έχουν επίσης πληγεί η Σουηδία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Κάτω Χώρες.

Η Επιτροπή εντόπισε μία από τις πηγές της επιδημικής έξαρσης το βράδυ της 26ης Μαΐου: βιολογικά αγγούρια από δύο επαρχίες της Ισπανίας (Αλμερία και Μάλαγα) τα οποία, στις 26 Μαΐου, αν και η εισαγωγή των αγγουριών από την Ισπανία χρονολογείται πολύ νωρίτερα, ενεργοποίησαν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) ώστε να ενημερώσει τα 27 κράτη μέλη για την επιδημική έξαρση.

Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, ντομάτες, μαρούλια και μελιτζάνες θεωρούνται επίσης τρόφιμα υπεύθυνα για τη μόλυνση. Οι Ισπανοί εκφράζουν την αντίθεσή τους ως προς το γεγονός ότι τα δικά τους προϊόντα προκάλεσαν τη μόλυνση, η οποία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή: κατά τη διάρκεια της παραγωγής, της μεταφοράς ή της εκφόρτωσης.

Πώς αντιμετωπίζει η Επιτροπή το ζήτημα αυτό; Υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης; Έχει εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης; Εάν ναι, ποια είναι και τι ποσότητες έχουν μολυνθεί; Έχουν αποσυρθεί τα εν λόγω επιμολυσμένα τρόφιμα; Σε ποια κράτη μέλη έχουν εισαχθεί τα προϊόντα; Εάν η πηγή δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ποιες περαιτέρω ενέργειες προτίθεται να ακολουθήσει η Επιτροπή;

Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης και άλλων τροφίμων;

Γιατί η Επιτροπή ενεργοποίησε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές με καθυστέρηση άνω των δύο εβδομάδων από την εισαγωγή των επιμολυσμένων αγγουριών;