2011

Εγγυήσεις προέλευσης για την πυρηνική ενέργεια

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Εγγυήσεις προέλευσης για την πυρηνική ενέργεια
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Στον απόηχο του πυρηνικού ατυχήματος στη Fukushima της Ιαπωνίας, έχει διαπιστωθεί μια σημαντική μεταστροφή στη στάση των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και πολλών κυβερνήσεων απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Χώρες που διαθέτουν πυρηνικούς σταθμούς διέκοψαν τη λειτουργία ορισμένων από αυτούς ή πάγωσαν τα σχέδια για κατασκευή νέων ή παράταση λειτουργίας υφιστάμενων.

Πολλές χώρες, όμως, που δεν διαθέτουν πυρηνικούς σταθμούς στο έδαφός τους, εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια από γειτονικές χώρες με πυρηνικά στο ενεργειακό τους μείγμα. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Ελλάδα, που το 2010 εισήγαγε το 7 % της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηπειρωτικό της Σύστημα από τη Βουλγαρία(1), χώρα με σημαντικό μερίδιο πυρηνικής ενέργειας.

Μεγάλος είναι και ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που δε θα ήθελαν να καταναλώνουν ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια, λόγω της αντίθεσής τους στη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Με δεδομένη την επιθυμία και το δικαίωμα των Ευρωπαίων καταναλωτών να γνωρίζουν και να επιλέγουν την τεχνολογία με την οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλει και για την πυρηνική ενέργεια εγγυήσεις προέλευσης, στο πρότυπο εκείνων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες ορίστηκαν με την Οδηγία 2001/77 και την Οδηγία 2009/28 που την τροποποιεί;
  2. Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει σε ενδιαφερόμενες εταιρίες, περιφέρειες και χώρες, τη δυνατότητα να αποκλείουν την προμήθεια ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια; Αν όχι, σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση;

(1)http://www.desmie.gr/up/files/energy_201012_GR.pdf