2011

Ισχυρισμός υγείας DHA

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χούντης
Θέμα: Ισχυρισμός υγείας DHA
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων ενέκρινε πρόσφατα, βάσει του κανονισμού 1924/2006/ΕΚ, τον ισχυρισμό διατροφής και υγείας DHA, με την αιτιολογία ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αμφιβληστροειδούς και ότι η χορήγησή του συμβάλλει στην ανάπτυξη της όρασης βρεφών έως 12 μηνών.

Πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι σε νεαρά κορίτσια που χορηγήθηκε συνθετικό DHA, 10 χρόνια αργότερα παρουσίασαν παχυσαρκία και πίεση σε σχέση με άτομα που προσέλαβαν το DHA μέσω θηλασμού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στη γνωμοδότησή της στο συμπέρασμα ότι η ευεργετική επίδραση του προϊόντος δεν είναι εξασφαλισμένη και μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή, ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Πώς προέβη στην έγκριση του συγκεκριμένου ισχυρισμού υγείας τη στιγμή που δεν υπάρχει τεκμηριωμένη επιστημονική συναίνεση για την ευεργετική επίδραση του εν λόγω προϊόντος;
  2. Σκοπεύει να προβεί στην επαναξιολόγηση της έγκρισης με απώτερο στόχο την ανάκλησή της;

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006(1) απαιτεί η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να προβεί σε επιστημονική αξιολόγηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ισχυρισμοί υγείας είναι τεκμηριωμένοι επιστημονικά. Η ΕΑΑΤ εξέδωσε τρεις γνωμοδοτήσεις(2) καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η σχέση αιτίου και αιτιατού έχει καθιερωθεί για τον ισχυρισμό που αντανακλάται από τη φράση «το εικοσιδυαεξανικό οξύ (DHA) συμβάλλει στην οπτική ανάπτυξη των βρεφών».

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιστημονικής αξιολόγησης και τη θετική γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ένα σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που επιτρέπει τον ισχυρισμό «η πρόσληψη DHA συμβάλλει στην φυσιολογική οπτική ανάπτυξη των βρεφών έως 12 μηνών» έχει σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:EN:PDF
(2) EFSA-Q-2008-211, EFSA-Q-2008-688 και EFSA-Q-2008-689, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.efsa.europa.eu