2011

Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της προστασίας των περιοχών NATURA;

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της προστασίας των περιοχών NATURA;
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύμφωνα με κυριακάτικη εφημερίδα στην Ελλάδα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Servaas Deroose δήλωσε ότι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται από την πλήρη ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας.

Επιπλέον, ο κ. Deroose φέρεται να δήλωσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πωλήσει παραλίες προκειμένου να αναπτυχθούν ο τουρισμός και έργα θερινών κατοικιών, απέρριψε δε την άποψη ότι η κρατική περιουσία δεν θα μπορούσε να πωληθεί λόγω μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που απορρέουν από τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά. Φέρεται επίσης να υπονόησε ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει επανειλημμένες συναντήσεις με τον έλληνα υπουργό περιβάλλοντος προκειμένου να διασφαλίσει την άρση των περιορισμών στη χρήση της γης.

Μήπως με τις δηλώσεις αυτές προτείνεται η λήψη εθνικών μέτρων τα οποία μειώνουν την προστασία του περιβάλλοντος, αποδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτόν την εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά και του άρθρου 191 ΣΛΕΕ; Συμμερίζεται η Επιτροπή τις απόψεις αυτές;

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή του Αξιότιμου Μέλους του Κοινοβουλίου ότι η επικαιροποιημένη χειμερινή έκδοση 2011 του Μνημονίου Συνεννόησης (ΜΣ), καθώς και η έκθεση των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά την ήδη επιτευχθείσα συμμόρφωση, διατίθενται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/op77_en.htm

Σύμφωνα με την πρόσφατη επικαιροποίηση του ΜΣ, η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την κατάρτιση καταλόγου της κρατικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε εισηγμένες και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, και των εμπορικώς βιώσιμων ακινήτων και γηπέδων. Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση θα συγκροτήσει Γενική Γραμματεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να επιταχυνθεί το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.

Το προβλεπόμενο πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, όπως έχει ήδη εξαγγελθεί από την κυβέρνηση, αφορά εμπορικώς βιώσιμη ιδιοκτησία και περιουσιακά στοιχεία, με πλήρη σεβασμό των περιβαλλοντικών κανόνων και του ενωσιακού δικαίου. Εξυπακούεται ότι οι λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας θα σχεδιαστούν, αποφασιστούν και ανακοινωθούν από την κυβέρνηση.