2011

Γλυκαντική Ουσία Ασπαρτάμη

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Γλυκαντική Ουσία Ασπαρτάμη
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δύο πρόσφατες μελέτες (Halldorson και Morando Soffritti) που δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα στις επιστημονικές επιθεωρήσεις American Journal of Clinical Nutrition και American Journal of Industrial Medicine, δείχνουν ότι η κατανάλωση ασπαρτάμης αυξάνει τις πιθανότητες πρόωρου τοκετού και τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος και των πνευμόνων.

Η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Υγείας της Γαλλίας, ανακοίνωσε στις 12 Ιανουαρίου 2011 ότι θα εξετάσει επισταμένως τις ανωτέρω μελέτες με σκοπό να προτείνει νέες συστάσεις για την ασπαρτάμη στις αρμόδιες γαλλικές αρχές και ενδεχομένως να φέρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς αξιολογεί τις δύο προαναφερθείσες μελέτες;
  2. Προτίθεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων την εκπόνηση νέας γνωμοδότησης υπό το φως των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τις ανωτέρω μελέτες;
  3. Σκοπεύει να προβεί στην επαναξιολόγηση της άδειας χρήσης της ασπαρτάμης με βάση τις νέες μελέτες και τηρώντας την αρχή της προφύλαξης;


Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει υπόψη της τις πρόσφατες μελέτες που εκπόνησαν οι T. Halldorsson(1) και M. Soffritti(2) αντιστοίχως σχετικά με τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες γλυκαντικών ουσιών στην υγεία, ιδιαίτερα της ασπαρτάμης.

Η Επιτροπή έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να αξιολογήσει άμεσα τα άρθρα αυτά. Η EFSA έχει ήδη πληροφορήσει τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι η εν λόγω αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου. Με βάση την αξιολόγηση της EFSA η Επιτροπή θα προχωρήσει στη λήψη των κατάλληλων μέτρων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, η αναθεώρηση των συνθηκών χρήσης των γλυκαντικών ουσιών.

(1)    Κατανάλωση αναψυκτικών με τεχνητές γλυκαντικές ουσίες και κίνδυνος πρόωρου τοκετού: προοπτική μελέτη κοόρτης σε 59.334 εγκύους στη Δανία (Intake of artificially sweetened soft drinks and risk of preterm delivery: a prospective cohort study in 59,334 Danish pregnant women), Am J clin Nutr 2010, 92:626-33, Thorhallur I Halldorsson.
(2)    Η χορήγηση ασπαρτάμης στην τροφή αρσενικών ελβετικών ποντικών, από το προγεννητικό στάδιο μέχρι το τέλος της ζωής τους, προκαλεί καρκίνο του ήπατος και των πνευμόνων (Aspartame administered in feed, beginning prenatally through life span, induces cancers of the liver and lung in male Swiss mice, Morando Sofritti), Morando Sofritti, Wiley-Liss, Inc 2010.