2011

Αποζημίωση πολιτών – χρηστών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Αποζημίωση πολιτών – χρηστών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου, ο δημόσιος Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αρνείται να αποζημιώσει επιβάτες τους οποίους, ενώ άκουσαν τις παροτρύνσεις του και αγόρασαν κάρτα απεριορίστων διαδρομών, αδυνατεί να εξυπηρετήσει λόγω εσωτερικών του λόγων (π.χ. απεργιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς). Ωστόσο, είναι νοµικά αυτονόητη η υποχρέωση των φορέων των αστικών συγκοινωνιών να αποζηµιώσουν τους πολίτες που δεν µπόρεσαν να κάνουν χρήση των δελτίων απεριορίστων διαδροµών είτε µε τη µορφή της αυτοδίκαιης παράτασης ισχύος τους είτε µε τη µορφή της χρηµατικής αποζηµίωσης.

Με τη δικαιολογία ότι «για το γεγονός της απεργίας δεν έχει υπαιτιότητα», ο οργανισμός φαίνεται να αρνείται να ανταποκριθεί σε βασική υποχρέωσή του έναντι των καταναλωτών για ένα εσωτερικό θέμα που προκαλεί ο ίδιος και απασχολεί αποκλειστικά τον ίδιο. Εκμεταλλεύεται με απαράδεκτο τρόπο το γεγονός ότι στην Ελλάδα, λόγω των εξαιρετικά χρονοβόρων ρυθμών απόδοσης δικαιοσύνης, η διαδικασία είναι σύνθετη και ασύμφορη για τους καταναλωτές, καθιστώντας τους ανήμπορους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, είναι κατακριτέο ο οργανισμός να εξυπηρετεί κυβερνητικές σκοπιμότητες εκβιάζοντας τους καταναλωτές, επικαλούμενος το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας ως άλλοθι για να μετακυλήσει τις ευθύνες του προς τον καταναλωτή. Το ίδιο εκβιαστική είναι η παραίνεσή του προς τους καταναλωτές να αξιώσουν αποζημίωση από τους εργαζόμενους που απεργούν.

Δεδομένης και της νέας τιμολόγησης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, αυξημένης κατά 30 % - 40 %, ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Πώς μπορεί τελικά ο καταναλωτής-επιβάτης μέσων μαζικής μεταφοράς να διεκδικήσει το δικαίωμα αποζημίωσης για χρήματα που έχει καταβάλει για την αγορά κάρτας απεριορίστων διαδρομών όταν ο οργανισμός, εξαιτίας εσωτερικών του λόγων, αδυνατεί να τον εξυπηρετήσει;
  2. Πώς μπορεί ο καταναλωτής-χρήστης μέσων μαζικής μεταφοράς να διεκδικήσει επιπλέον αποζηµίωση για χρήματα που έχει καταβάλει προκειμένου να µετακινηθεί τις ηµέρες που ο οργανισμός δεν είχε τη δυνατότητα να τον εξυπηρετήσει;
  3. Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα αποζημίωσης καταναλωτών από ευρωπαϊκούς συγκοινωνιακούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς;

Απάντηση του κ. Kallas εξ ονόματος της Επιτροπής

Στις 16 Φεβρουαρίου 2011, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν κανονισμό για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορεία γραμμής και τουριστικά λεωφορεία, ο οποίος ισχύει πλήρως μόνο για διαδρομές μήκους 250 km και άνω.

Για διαδρομές αποστάσεων 250 km και άνω, ο νέος κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, αποζημίωση 50 % της τιμής αγοράς καθώς και πλήρη επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου, εφόσον κάποια επιχείρηση ματαιώσει δρομολόγιο ή αδυνατεί να τηρήσει τη σύμβαση μεταφοράς, έστω και μέσω άλλων διαδρομών, μετά από καθυστέρηση αναχώρησης τουλάχιστον δύο ωρών. Σε περίπτωση προνομιακού δελτίου ή εποχιακών εισιτηρίων, η πληρωμή ισούται προς το αναλογικό μέρος της πλήρους αξίας του προνομιακού δελτίου ή του εισιτηρίου.

Για διαδρομές μικρών αποστάσεων (μικρότερες από 250 km), έστω και αν δεν ισχύουν ορισμένα από τα δικαιώματα του νέου κανονισμού, υπάρχουν κάποια βασικά δικαιώματα, π.χ. κανόνες σχετικά με την πληροφόρηση και την αμεροληψία όσον αφορά ανάπηρους επιβάτες και πρόσωπα μειωμένης κινητικότητας. Φυσικά, οι εν λόγω περιφερειακές και αστικές μεταφορές είναι δυνατόν να καλύπτονται από εθνική νομοθεσία ή από αντίστοιχες διατάξεις σε συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Η μεταφορά με τροχιόδρομο και μητροπολιτικό σιδηρόδρομο δεν καλύπτεται από αυτή τη νέα νομοθεσία.

Η Επιτροπή δεν έχει υπόψη της παραδείγματα σχετικά με αποζημίωση καταναλωτών από ευρωπαϊκούς οργανισμούς μεταφορών, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Δεδομένα αυτού του είδους δεν συλλέγονται.