2011

Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Αθήνα είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τη μικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, με 2,6 τ.μ., όταν, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, μια πόλη για να είναι βιώσιμη απαιτεί 9 τ.μ.

Οι σχεδόν ετήσιες καταστροφικές πυρκαγιές στους πνεύμονες πρασίνου πέριξ του λεκανοπεδίου Αττικής (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός, Ανατολική Αττική), έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και έχουν ενισχύσει μια σειρά περιβαλλοντικών μεταβλητών, όπως τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τα επίπεδα συγκέντρωσης μικροσωματιδίων, που για την πόλη της Αθήνας ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια 163 ημέρες το χρόνο (Ε-5371/2009), με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού υπάρχει χώρος δημόσιας ιδιοκτησίας, έκτασης 5 500 στρεμμάτων, για τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, ζητούν να γίνει, στο σύνολό του, μητροπολιτικό πάρκο. Η δημιουργία του πάρκου θα βελτιώσει την αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, αλλά και συνολικότερα την ποιότητα του αέρα στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, παρουσιάζονται οι υψηλότερες τιμές ΑΣ10, ενώ για το 2000 «η απώλεια περίπου 4 εκατομμύριων ετών ζωής στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποδοθεί στη ρύπανση από τα σωματίδια».

Η ελληνική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας το Μνημόνιο, έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, με ενδεικτικές χρήσεις «αξιοποίησης» τις «εμπορικές, επαγγελματικές, τουριστικές, οικιστικές και δραστηριότητες αναψυχής». Εγκαταλείπεται δηλαδή κάθε ιδέα δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο το περιβάλλον και το μικροκλίμα της Αθήνας. Είναι σαφές ότι, με βάση τα ανωτέρω, η σχεδιαζόμενη «αξιοποίηση» αποτελεί βιασμό του περιβάλλοντος και του μέλλοντος αυτής της πόλης και με δεδομένο ότι η Επιτροπή έχει την κύρια ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας, ερωτάται:

Σε μια πόλη σαν την Αθήνα, που πνίγεται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, θα χαρακτήριζε «αξιοποίηση» τη δημιουργία και άλλων εμπορικών, οικιστικών και επαγγελματικών χρήσεων; Θα ζητήσει άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει το σχέδιο «αξιοποίησης» του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, προτείνοντας τη δημιουργία πάρκου για την βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης στην πόλη της Αθήνας;


Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υπόψη συγκεκριμένο σχέδιο για την περιοχή του Ελληνικού και, ως εκ τούτου, αδυνατεί επί του παρόντος να προβεί σε οιοδήποτε σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) συνδράμει την Ελλάδα στον σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων, πλην όμως η λήψη των τελικών αποφάσεων και η ευθύνη για την εφαρμογή των απαιτήσεων του Μνημονίου Συνεννόησης συνιστά αρμοδιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδας στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων τους.

Σε ό, τι αφορά την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση, εκ μέρους της Επιτροπής, της συμμόρφωσης με το Μνημόνιο Συμφωνίας, παρακαλείται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου να ανατρέξει στην τελευταία μορφή του Μνημονίου Συνεννόησης για τους Ειδικούς Όρους της Οικονομικής Πολιτικής και στην έκθεση της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010. Και τα δύο έγγραφα υπάρχουν στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op72_en.htm