2011

Κίνδυνοι από τη χρήση ενεργειακών ποτών και ποτών που περιέχουν κάναβη

Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιωάννης Τσουκαλάς
Θέμα: Κίνδυνοι από τη χρήση ενεργειακών ποτών και ποτών που περιέχουν κάναβη
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η κυκλοφορία ποτών ή αναψυκτικών που περιέχουν κάνναβη, σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, συνεχίζει τη μόδα των «ενεργειακών ποτών» που υπόσχονται διάφορες θαυματουργές επιδράσεις στους καταναλωτές τους. Τα «ενεργειακά ποτά» περιέχουν μεγάλες ποσότητες καφεΐνης ή άλλων διεγερτικών ουσιών. Συχνά αναμειγνύονται με αλκοόλ, που επιτείνει τη δράση τους και τα καθιστά επικίνδυνα. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η διεγερτική επίδραση της καφεΐνης αλλοιώνει την αίσθηση της μέθης και της αντίληψης του ατόμου για την κατάστασή του και έχει συνδεθεί με αυξημένα τροχαία ατυχήματα και τραυματισμούς. Έχει αναφερθεί ότι η κατανάλωσή τους σε μεγάλες ποσότητες, και κυρίως σε συνδυασμό με αλκοόλ ή έντονη σωματική άσκηση, έχει οδηγήσει ακόμη και σε θανάτους. Πριν από λίγες εβδομάδες, η υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ απαγόρευσε την κυκλοφορία ενός δημοφιλούς μεταξύ των νέων αλκοολούχου ενεργειακού ποτού, ακριβώς για αυτούς τους λόγους.

Επίσης, ελεύθερα κυκλοφορούν ποτά που περιέχουν εκχύλισμα κάνναβης. Αν και τα εν λόγω ποτά περιέχουν απειροελάχιστες ποσότητες από τη δραστική ουσία THC της κάνναβης, οι εταιρείες που τα παράγουν προβάλλουν έντονα τις υποτιθέμενες μαγικές ιδιότητές τους που βασίζονται σε αυτή.

Ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Πώς αξιολογεί τη χρήση των ενεργειακών ποτών και των ποτών που περιέχουν κάνναβη; Κρίνει επαρκή την σχετική ενημέρωση που παρέχεται από τις ετικέτες των προϊόντων και τις σχετικές διαφημίσεις; Τίθεται θέμα πλασματικής διαφήμισης αλλά και προστασίας των ανηλίκων για τα προϊόντα αυτά;
  2. Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι, ενώ η κάνναβη είναι ταξινομημένη ως παράνομο ναρκωτικών σε όλα τα κράτη μέλη, χρησιμοποιείται ως συστατικό σε ποτά και αναψυκτικά και παρουσιάζεται όχι ως ναρκωτική ουσία αλλά ως «εύγευστο αναψυκτικό»; Η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων δεν αντιφάσκει με τις πολιτικές των κρατών μελών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών;
  3. Ποια ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει την κυκλοφορία αυτών των προϊόντων; Πώς κρίνει τη μέχρι τώρα εφαρμογή της; Θεωρεί ότι η οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση τροφίμων είναι επαρκής για τη σωστή ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα προϊόντα που περιέχουν κάνναβη και διεγερτικές ουσίες;


Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα προϊόντα που περιέχουν ή παράγονται με βάση την κάνναβη μπορούν να θεωρούνται ως ναρκωτικές ουσίες κατά την έννοια της ενιαίας σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά (1961) και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχοτρόποι ουσίες (1971). Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 (Γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα), οι ναρκωτικές ή ψυχοτρόποι ουσίες που καλύπτονται από τις προαναφερόμενες συμβάσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως «τρόφιμα» και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους στα τρόφιμα κατά την παραγωγή, την παρασκευή ή την επεξεργασία τους.

Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία που εκφράζει ο αξιότιμος βουλευτής και κατακρίνει κάθε παράνομη ή παραπλανητική πρακτική η οποία θα μπορούσε να καταστήσει την έννοια «ναρκωτική ουσία» μέρος της καθημερινής ζωής και να επηρεάζει νεαρούς πολίτες. Η Επιτροπή θα εξετάσει και θα συζητήσει, μαζί με τα κράτη μέλη, τον κανονισμό της κυκλοφορίας στην αγορά, σε εθνικό επίπεδο, προϊόντων που περιέχουν κάνναβη και θα εξετάσει την ενδεχόμενη ανάγκη για περαιτέρω δράση.