2011

Να κλείσει κάθε παράθυρο για τις διοξίνες

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Να κλείσει κάθε παράθυρο για τις διοξίνες
Προς: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πρόσφατο σκάνδαλο ασφάλειας τροφίμων σε φάρμες της Γερμανίας οφείλεται στη χρήση, ως ζωοτροφών, ανακυκλωμένων ελαίων και λιπών με παρουσία τοξικών χημικών (διοξινών).

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο σκάνδαλο διοξινών στο Βέλγιο το 1999.

Σημειώνουμε πως η ΕΕ δεν απαγορεύει τη χρήση ανακυκλωμένων ελαίων και λιπών ως ζωοτροφών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009(1)).

Υπό το φως των παραπάνω απειλών για τη δημόσια υγεία, σκοπεύει η Επιτροπή να εξετάσει την ολική απαγόρευση χρήσης ανακυκλωμένων ελαίων και λιπών ως ζωοτροφών;Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν έχει επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι η πρόσφατη μόλυνση από διοξίνες στη Γερμανία οφείλεται στη χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων ελαίων και λιπών.

Όσον αφορά τα πιθανά μέτρα που εξετάζονται επί του παρόντος, παραπέμπουμε τον κ. βουλευτή στις απαντήσεις της Επιτροπής στις γραπτές ερωτήσεις E-000072/2011 του κ. Σκυλακάκη, E-000138/2011 του κ. Berlato, E-000239/2011 του κ. Fajmon, P-000286/2011 του κ. La Via, E-000313/2011 της κ. Liotard κ.ά., P-000742/2011 της κ. Roithová, E-000857/2011 του κ. Patriciello και E-001021/2011 του κ. Tarabella.