2011

Διατροφικό σκάνδαλο με διοξίνες στην Ευρώπη με αφετηρία τη Γερμανία

Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Διατροφικό σκάνδαλο με διοξίνες στην Ευρώπη με αφετηρία τη Γερμανία
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δύο περίπου χρόνια μετά το διατροφικό σκάνδαλο με τις διοξίνες στην Ιρλανδία, το Δεκέμβριο του 2008, όπου ανακλήθηκαν ιρλανδικά προϊόντα με βάση το χοιρινό κρέας από 14 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα ζώα σε πολλά αγροκτήματα της Ιρλανδίας είχαν επιμολυνθεί με επίπεδο διοξίνης που ξεπερνούσε κατά 200 και πλέον φορές τα επιτρεπτά όρια, σήμερα η ΕΕ διαταράσσεται από ένα ακόμα διατροφικό σκάνδαλο με διοξίνες, αυτή τη φορά με αφετηρία τη Γερμανία, που θέτει σε κίνδυνο ακόμα μια φορά την υγεία των ευρωπαίων καταναλωτών. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για περιορισμένη έκταση του φαινομένου, τελικά το σκάνδαλο με τις διοξίνες στη Γερμανία λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, καθώς αποκαλύπτεται η παρουσία διοξινών σε αρκετές χιλιάδες τόνους ζωοτροφών, κρέατος και αυγών που έχουν εξαχθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η προέλευση της διοξίνης εντοπίστηκε σε γερμανική εταιρεία παραγωγής ζωοτροφών, η οποία φαίνεται να χρησιμοποίησε ένα λιπαρό οξύ στη ζωοτροφή το οποίο χρησιμοποιείται κανονικά για την παραγωγή βιοντίζελ. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το διεθνή Τύπο, φημολογείται ότι ήδη από το Μάρτιο του 2010 αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις τροφές που χρησιμοποιούσε η εν λόγω γερμανική εταιρεία έδειξαν υπερβολικές ποσότητες διοξίνης, χωρίς όμως τα στοιχεία αυτά να έρθουν στο φώς της δημοσιότητας μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2010.
 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής, πότε πραγματικά ξέσπασε το εν λόγω σκάνδαλο με τις διοξίνες στη Γερμανία;

Σε ποιες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήχθησαν τόσο μολυσμένα κρέατα και αυγά όσο και μολυσμένες ποσότητες ζωοτροφών; Ερευνάται το ενδεχόμενο να εξήχθησαν από τη Γερμανία πρώτες ύλες μολυσμένες με διοξίνη, για την παρασκευή ζωοτροφών, από επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη; Θα μπορούσε να μας ενημερώσει τι έχει συμβεί με τις εισαγωγές στην περίπτωση της Ελλάδας;

Δεδομένου ότι το εν λόγω σκάνδαλο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι οι αυτοέλεγχοι της βιομηχανίας αλλά και οι εθνικές αρχές ασφάλειας τροφίμων δεν επαρκούν για τη προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών, με ποιο τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς στα κράτη μέλη;
 
 
 
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2010 από έναν παρασκευαστή σύνθετων ζωοτροφών ότι, μετά από έναν αυτοέλεγχο, διαπίστωσε επίπεδο διοξινών στις σύνθετες ζωοτροφές, το οποίο δεν συμμορφώνεται με την νομοθεσία της ΕΕ. Η εν λόγω μη συμμόρφωση οφείλεται στην χρήση μολυσμένου λίπους ζωοτροφών κατά την παραγωγή των ζωοτροφών. Το λίπος ζωοτροφών που προοριζόταν για τις ζωοτροφές είχε αναμειχθεί με λιπαρά οξέα, προοριζόμενα για τεχνικές χρήσεις, τα οποία είχαν παραδοθεί στην εταιρία λίπους ζωοτροφών στις 11 Νοεμβρίου 2010. Τα εν λόγω λιπαρά οξέα είχαν επιμολυνθεί με διοξίνες. Διαπιστώθηκε ότι συνολικά τέσσερις παρτίδες μολυσμένων λιπαρών οξέων προοριζόμενων για τεχνικές χρήσεις, που είχαν παραχθεί μεταξύ 11 Νοεμβρίου 2010 και 25 Νοεμβρίου 2010 είχαν αναμειχθεί με λίπος ζωοτροφών. Οι γερμανικές αρχές στις 27 Δεκεμβρίου 2010 ενημέρωσαν την Επιτροπή μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) σχετικά με αυτό το συμβάν μόλυνσης.

Οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία, κατά τις έρευνές τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία, βρήκαν μια αναλυτική έκθεση αυτοελέγχου, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2010, στην οποία αναφερόταν ότι το επίπεδο διοξινών που διαπιστώθηκε στο λίπος ζωοτροφών ήταν διπλάσιο του μέγιστου επιπέδου ΕΕ. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είχε κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές, πράγμα που αποτελούσε παράβαση της νομοθεσίας ΕΕ, αλλά δεν συνδεόταν με το εν λόγω συμβάν μόλυνσης. Το άρθρο 55 του κανονισμού (EΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(1) αναφέρει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που θα εφαρμόζονται σε παρόμοιες παραβάσεις. Δεδομένου του διαπιστωθέντος επιπέδου στα λίπη ζωοτροφών, αυτό δεν θα είχε καμία άμεση αρνητική συνέπεια για τη δημόσια υγεία.

Με βάση τις παρούσες διαθέσιμες πληροφορίες (28 Ιανουαρίου 2011), καμία μολυσμένη ποσότητα ζωοτροφών ή τροφίμων ζωικής προέλευσης δεν αποτέλεσε το αντικείμενο εμπορίας ή εξαγωγής προς άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, με εξαίρεση την παράδοση δύο παρτίδων πιθανώς μολυσμένων αυγών στις Κάτω Χώρες. Μετά από επεξεργασία, μια από τις παρτίδες αυτές είχε σταλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάλυση δεσμευμένου μέρους των εν λόγω αυγών έδειξε επίπεδο διοξινών σημαντικά χαμηλότερο του μέγιστου επιπέδου ΕΕ. Επίσης το κρέας 35 πιθανώς μολυσμένων χοίρων προερχόμενων από αποκλεισμένη μονάδα εκτροφής είχε σταλεί στην Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία πριν αποκλεισθεί η μονάδα εκτροφής. Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι το πιθανώς μολυσμένο χοιρινό κρέας που είχε σταλεί την Τσεχική Δημοκρατία συμμορφωνόταν προς το μέγιστο επίπεδο ΕΕ. Το κρέας που είχε σταλεί στην Πολωνία είχε ήδη καταναλωθεί και δεν μπορούσε πλέον να υποβληθεί σε αναλύσεις. Στην Ελλάδα δεν έχουν διατεθεί πιθανώς μολυσμένες ζωοτροφές ή τρόφιμα.

Το εν λόγω συμβάν τόνισε την ανάγκη πλήρους επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ περί ζωοτροφών και τροφίμων από τα κράτη μέλη και το γεγονός ότι τα αποτελεσματικά εθνικά συστήματα ελέγχου έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπιστοσύνη στα συστήματά μας ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών ανά την ΕΕ. Επομένως είναι σημαντικό να αναζητηθούν κοινές λύσεις για το εν λόγω ζήτημα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της εσωτερικής αγοράς και του καταναλωτή. Η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω την δυνατότητα υποχρεωτικής διαδικασίας έγκρισης των εγκαταστάσεων που παρασκευάζουν, επεξεργάζονται και εμπορεύονται λίπη και λιπαρά οξέα, τον ενδεχόμενο διαχωρισμό των προϊόντων κατά την παραγωγή, ανάμειξη, αποθήκευση και μεταφορά, τη δυνατότητα θέσπισης ενισχυμένου σχεδίου παρακολούθησης της διοξίνης στην αλυσίδα ζωοτροφών και υποχρέωση αναφοράς των δυσμενών ευρημάτων από μέρους όλων των εργαστηρίων.