2010

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και αντιμετώπιση της φτώχειας

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και αντιμετώπιση της φτώχειας
Προς: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης, οι άνεργοι αλλά και οι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Η κινητοποίηση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όσο και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν έχει αποδειχθεί επαρκής καθώς 80 εκατομμύρια συμπολιτών μας διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δε βασίζεται μόνο στην καλή οικονομική απόδοση αλλά επίσης και σε υψηλού επιπέδου κοινωνική προστασία.

Πώς προτίθεστε, λοιπόν, να ενισχύσετε, στο πλαίσιο μιας κοινής πολιτικής σε συνεργασία με τις επερχόμενες προεδρίες, τα χαμηλότερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβίωσή τους και παράλληλα να προασπίσετε τις ομάδες συμπολιτών μας που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσία της κοινωνικής Ευρώπης;
 
 Απάντηση από τον Diego López Garrido,  Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (ES)
 
Κυρία Πρόεδρε, η Προεδρία συμμερίζεται τις απόψεις των βουλευτών για τον στόχο της παροχής υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας –ιδίως, σε σχέση με ομάδες που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό– που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια εποχή οικονομικής ύφεσης.

Ανεργία: επί του παρόντος, θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνεργοι σε σχέση με την αρχή της οικονομικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σπίτια είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται και πολλοί εκτίθενται στη φτώχεια και τα υπερβολικά χρέη. Είναι επίσης πιθανό η ανεργία να εξακολουθήσει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και, κατά συνέπεια, η μακροπρόθεσμη αυτή ανεργία να οδηγήσει σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Συνεπώς, οι κοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης πρόκειται να αποτελέσουν σημαντικό θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας τους επόμενους μήνες και, ασφαλώς, της ευρωπαϊκής ατζέντας των τριών Προεδριών χωρίς καμία αμφιβολία.

Διαθέτουμε ένα μέσο, ένα εργαλείο γι’ αυτόν τον σκοπό, το οποίο είναι η ανακήρυξη του 2010 ως Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, το οποίο έχει τέσσερις συγκεκριμένους στόχους: αναγνώριση του δικαιώματος των ανθρώπων στην αξιοπρέπεια και στο να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία· δέσμευση της κοινής γνώμης σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης· μια κοινωνία μεγαλύτερης συνοχής· και, φυσικά, μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να στοχεύει ιδιαίτερα στην προστασία των πλέον ευάλωτων –μια έννοια που χρησιμοποίησα όταν απάντησα σε προηγούμενη ερώτηση– οι οποίοι είναι τελικά αυτοί που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό ισχύει για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους.

Κατά συνέπεια, πρόκειται ασφαλώς να υποστηρίξουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καταπολέμησή τους, και πρέπει να πω ότι ευελπιστώ να γίνει αυτό κεντρικός στόχος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ένας από τους στόχους που θέτει το έγγραφο που παρουσίασε η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου είναι η μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια.