2010

Ευρωπαϊκός Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Ευρωπαϊκός Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόσφατη μελέτη της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1) τεκμηριώνει ότι η θέσπιση Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ευρωζώνης μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την πρόληψη συστημικών κινδύνων, αποδίδοντας παράλληλα σημαντικά δημόσια έσοδα, της τάξης των 80-190 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα αυτά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, τόσο στη διάσωση αποταμιεύσεων και τραπεζών χωρίς οδυνηρές περικοπές ζωτικών κοινωνικών δαπανών, όσο και στη χρηματοδότηση των εκτεταμένων επενδύσεων που είναι  επειγόντως απαραίτητες για μια πράσινη στροφή της οικονομίας με στόχο την ταυτόχρονη διέξοδο από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
  • Είναι ενήμερη για τη συγκεκριμένη μελέτη;
  • Τι ενέργειες σχεδιάζει να κάνει για τη προώθηση του συγκεκριμένου μέτρου;
  • Σκοπεύει να συνδυάσει την προώθηση ενός τέτοιου φόρου με συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των εσόδων που θα απέφερε;