2010

Συνεχιζόμενη υποβάθμιση των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Συνεχιζόμενη υποβάθμιση των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τέσσερις λίμνες στο οροπέδιο του Αμυνταίου εντάσσονται στο δίκτυο NATURA 2000 ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας. Επικοινωνούν μεταξύ τους υδρολογικά και φιλοξενούν σημαντικούς πληθυσμούς πουλιών. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Στη Βεγορίτιδα παρατηρείται δραματική πτώση της στάθμης κατά 30 μέτρα, η οποία οφείλεται σε προγενέστερες λαθεμένες διαχειριστικές πρακτικές(1) και στις ανεξέλεγκτες αρδευτικές γεωτρήσεις.

Το καθεστώς προστασίας στις λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδα είναι ελλιπές, καθώς δεν έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), δεν έχει γίνει επέκταση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας(2), δεν έχει καθορισθεί επίσημα το μέγιστο και ελάχιστο της στάθμης στην Βεγορίτιδα όπως απαιτείται για την διατήρηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του SCI και δεν έχουν σταματήσει οι καταπατήσεις των εκτάσεων που αποκαλύπτονται. Στη Χειμαδίτιδα, μετά από μελέτες στο πλαίσιο προγράμματος LIFE (3), το οποίο διακόπηκε από την ΕΕ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η κατασκευή αναχώματος που αυξάνει την στάθμη, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας (4). Δυστυχώς όμως το έργο αντιμετωπίζεται από την ΝΑ Φλώρινας αποκλειστικά ως αρδευτικό και έχει σταματήσει το παράλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης της επίδρασης της παρέμβασης στην ποιότητα των υδάτων, στην ορνιθοπανίδα και τα ψάρια. Το αποτέλεσμα είναι η εξαφάνιση πολλών τύπων οικοτόπων και ειδών της ορνιθοπανίδας για τα οποία η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο NATURA 2000.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα των περιοχών NATURA 2000, που σχετίζονται με έργα τα οποία έχουν συγχρηματοδοτηθεί με κοινοτικά κονδύλια;