2010

Επώδυνα φορολογικά μέτρα που καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα:Επώδυνα φορολογικά μέτρα που καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες.
Προς:Ευρωπαϊκή Επιτροπή


"Η επιβολή της βαριάς φορολογίας στην Ελλάδα με την παράλληλη μείωση μισθών και συντάξεων δεν οδηγεί στην αναμενόμενη αύξηση των εσόδων, εν αντιθέσει προκαλεί περαιτέρω ύφεση και ασφυξία στην αγορά, αύξηση του ποσοστού της φτώχειας, ακρίβεια σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, δυσκολία επιβίωσης για μισθωτούς και συνταξιούχους και το κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων".

"Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα με την υπογραφή του Μνημονίου, κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στο σύνολο των βασικών φόρων, με αποτέλεσμα να έχουμε μέχρι στιγμής τον τρίτο υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, τον τρίτο υψηλότερο φόρο στη βενζίνη, τον τρίτο υψηλότερο συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, από τα υψηλότερα ποσοστά φορολόγησης των επιχειρήσεων και από τις υψηλότερες ονομαστικές φορολογικές επιβαρύνσεις". Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι στόχος της ΕΕ είναι η διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης σε συνάρτηση πάντα με την κοινωνική επάρκεια, ζητεί από την Επιτροπή, έχοντας βασικές ευθύνες σαν μέλος της Τρόικας που συνυπόγραψε με την Ελληνική Κυβέρνηση το Μνημόνιο, να κρίνει τα εν λόγω φορολογικά μέτρα προτείνοντας σχετικές συστάσεις για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βάλλονται από τη βαριά φορολογία καθώς και για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι εξαιτίας της υψηλής φορολογίας στην Ελλάδα παρατηρείται:

- μείωση της εισροής επενδυτικών κεφαλαίων,

- μείωση της επιχειρηματικότητας,    

- κλείσιμο και μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε γειτονικές πιο συμφέρουσες φορολογικά χώρες.