2010

Επιστημονικά στοιχεία συνδέουν το σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσιών με τις Γ.Τ. καλλιέργειες

Θέμα:Επιστημονικά στοιχεία συνδέουν το σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσιών με τις Γ.Τ. καλλιέργειες.
Προς:Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στα επικρατέστερα αίτια που έχουν διερευνηθεί για το σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσιών (Colony Collapse Disorder ή CCD), ένα φαινόμενο κατά το οποίο οι μέλισσες χάνουν το δρόμο επιστροφής για το μελίσσι και στο τέλος πεθαίνουν, είναι και οι γενετικά τροποποιημένες (ΓΤ) καλλιέργειες. Ερευνητές (Ramirez-Romero et al., 2005; Kaatz, 2005) υποστηρίζουν ότι οι τοξίνες που υπάρχουν στη γύρη φυτών, που έχουν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να παράγουν εντομοκτόνες τοξίνες (φέρουν το γονίδιο του Bacillus thuringiensis), προκαλούν υπο-θανατηφόρες συνέπειες στις μέλισσες. Συγκεκριμένα, επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα μνήμης και μάθησης των μελισσών, με παράλληλη εξασθένιση του ανοσοποιητικού τους συστήματος.


Δεδομένης της τεράστιας σημασίας των μελισσών στην ισορροπία της τροφικής αλυσίδας (μέσω της επικονίασης ρυθμίζουν το 1/3 της παγκόσμιας αγροτικής παραγωγής) και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και με τις απώλειες των μελισσοσμηνών στην Ευρώπη να κυμαίνονται από 30 % έως και 40 %, είναι αναγκαίο, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, να επιβληθεί άμεση αναστολή (moratorium) στις ΓΤ καλλιέργειες. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να προβεί σε moratorium έως ότου υπάρξουν αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ασφάλεια των ΓΤ καλλιεργειών για τις μέλισσες;
2. Έχει στη διάθεσή της στοιχεία για τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο, καθώς και τις επιπτώσεις του σε επίπεδο ΕΕ;
3. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω επιστημονικές έρευνες, που αποδεικνύουν τις υπο-θανατηφόρες συνέπειες των ΓΤ ποικιλιών για τις μέλισσες, θεωρεί πως ο έως τώρα έλεγχος για την ασφάλεια των ΓΤ οργανισμών στο περιβάλλον αλλά και στη δημόσια υγεία, είναι επιστημονικά επαρκής και συμφωνεί με την αρχή της προφύλαξης;
4. Έχει λάβει κάποια μέτρα αντιμετώπισης του συνδρόμου κατάρρευσης των μελισσιών σε συνάρτηση και με την οδηγία 96/23/ΕΚ(1); Ποια επιπλέον μέτρα σκοπεύει να λάβει;
 
(1) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.