2010

Δίνες πλαστικών απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα:Δίνες πλαστικών απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Δεκατρία χρόνια μετά την ανακάλυψη της πρώτης δίνης πλαστικών στον Ειρηνικό Ωκεανό, της «Μεγάλης Κηλίδας Σκουπιδιών του Ειρηνικού», δύο ομάδες ερευνητών (Anna Cummins και Kara Lavender Law) ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας δεύτερης στο Βόρειο Ατλαντικό, μεταξύ Βερμούδων και Αζορών. Σύμφωνα με στοιχεία περιβαλλοντικών οργανώσεων (WWF και Μed SOS), οκτώ εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων χρησιμοποιημένων προϊόντων φθάνουν καθημερινά στις θάλασσες, ενώ η ποσότητα του πλαστικού που επιπλέει στους ωκεανούς υπολογίζεται σε 28 750 κομμάτια/Km2. Σύμφωνα με μελέτη της ΜΚΟ «Αρχιπέλαγος», το 2009 ποσότητες πλαστικών μικροινών που μεταφέρθηκαν από τη θάλασσα, εντοπίστηκαν σε 110 ελληνικές ακτές.

Τα πλαστικά απορρίμματα στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν βιοδιασπώνται, αλλά αποσυντίθενται μέσω των αλλοιώσεων που υφίστανται κυρίως από τον ήλιο, τις υψηλές θερμοκρασίες και το αλάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τα λεγόμενα συμβατικά πλαστικά, τα οποία, μη διασπώμενα πλήρως και παραμένοντας στην επιφάνεια της θάλασσας, προσλαμβάνονται μαζί με το φυτοπλαγκτόν ως τροφή από τους υδρόβιους οργανισμούς που κατοικούν και κινούνται κοντά στα επιφανειακά ύδατα. Επιστήμονες από το Algalita Marine Research Foundation (Rios, L.M.; Moore, C. and Jones, P.R. (2007)) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη χημικών ουσιών που συνθέτουν τα πλαστικά, στους ιστούς των ψαριών. Το μεγαλύτερο μέρος των ουσιών αυτών χαρακτηρίζονται ως τοξικές (διφαινόλες, πολυεστέρες, PCBs, DDT, PAHs), και κυρίως μέσω της τροφικής αλυσίδας περνούν στα πουλιά, στα θαλάσσια θηλαστικά και στους ανθρώπινους ιστούς.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή: 1. Είναι σε γνώση της ως θέμα καθώς και οι επιπτώσεις του στη θαλάσσια βιοποικιλότητα; Τι μέτρα έχει λάβει για την αντιμετώπιση και αναστροφή του φαινομένου της θαλάσσιας ρύπανσης και των επιπτώσεών του στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ(1), και ποια η αποτελεσματικότητα τους; Κρίνεται αναγκαία η λήψη επιπλέον μέτρων και ποιων;

2. Σε κλειστές θάλασσες όπως η Μεσόγειος, η ρύπανση επιτείνεται από εισερχόμενη ρύπανση χωρών εκτός ΕΕ. Ποια μέτρα διακρατικού συντονισμού για την αντιμετώπιση της ρύπανσης έχουν ληφθεί; Πώς κρίνεται η αποτελεσματικότητά τους; Κρίνεται αναγκαία η λήψη επιπλέον μέτρων και ποιων;


(1) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.